Nye legemidler mot korona kan redusere risikoen for å bli innlagt på sykehus

Nye legemidler mot covid-19 er på vei til Norge. Foreløpige data tyder på at de kan redusere risikoen for å bli lagt inn på sykehus.

– Vi ønsker foreløpig å skaffe oss en begrenset mengde av legemiddelet Molnupiravir, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet.

Det europeiske legemiddelverket EMA vurderer fire ulike legemidler med antistoffer. Blant dem er Evusheld fra Astra Zeneca som er laget mot covid-19 i voksne personer.

I tillegg er Molnupiravir til vurdering. Det er et antiviralt middel i tablettform.

Begge typer kan brukes i tidlig fase. Behandlingen må starte kort tid etter de første symptomene eller positiv test.

– Norge ønsker foreløpig å skaffe en begrenset mengde av Molnupiravir. Behandling og kostnad må vurderes, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Medisinen ble godkjent i Storbritannia i november. Den kan halvere risikoen for å bli innlagt på sykehus.

Et tilsvarende legemiddel er Paxlovid. Så langt er resultatene lovende. Risikoen ble redusert med 89 prosent. Det viser en klinisk studie fra Pfizer. Men så langt er det ikke søkt godkjenning for denne medisinen.

-Det ser ut til at antivirale legemidler kan redusere risikoen for å havne på sykehus med opptil 80–90 prosent, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Skal ikke brukes av gravide

– Kan antivirale legemidler gi bivirkninger?

– Molnupiravir skal ikke brukes av gravide. Paxlovid er en proteasehemmer. De gir ofte interaksjoner med andre legemidler, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Dette er nye prinsipper for behandling ved covid-19. Mulighet for bivirkninger vurderes grundig. Resultatene har vist god sikkerhet. Men pasientene er observert over kort tid. EMA vil vurdere dokumentasjonen nøye, sier Hortemo.

Det er usikkert når de nye legemidlene kommer. Hittil er medisiner med antistoffer brukt på noen få pasienter i Norge.

Hvordan skal fastlegen vurdere hvem som får slike legemidler?

– Helsedirektoratet gir råd om hvilke pasientgrupper som prioriteres. Det blir sannsynligvis pasienter uten god effekt av vaksine, sier han. Samt pasienter som ikke kan ta vaksine.

Medisinene kan også bli brukt på pasienter med økt risiko for å bli alvorlig syke. Det omfatter blant annet overvekt, høy alder, diabetes eller hjertesykdom.

– Antivirale legemidler ved covid-19 er spennende. Molnupiravir og Paxlovid kan bli aktuelle, sier Marte Kvittum Tangen. Hun leder Norsk forening for allmennmedisin.

Legene avventer nå vurderingene til EMA og Statens legemiddelverk. Det er også viktig hvilke pasienter de godkjennes for.

– Kanskje blir de bare godkjent for ikke-vaksinerte, sier hun. Det vil da utgjøre en ganske liten andel av covid-19-pasienter i allmennmedisin.

-Både Molnupiravir og Paxlovid kan bli aktuelle legemidler for leger som jobber innen allmennmedisinen, sier leder for Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen.

Dette vil vi få vite mot slutten av året

De fleste veldig syke med covid-19 legges inn på sykehus. Studier viser at antivirale legemidler har liten effekt på innlagte pasienter med covid-19. Et unntak er pasienter med nedsatt immunforsvar.

– Vi bør avvente den endelige gjennomgangen av EMA og FDA. Det er viktig før vi tar dette i bruk, sier overlege Marius Trøseid ved Oslo universitetssykehus.

Han er spesialist i infeksjonsmedisin. Han leder den Europeiske plattformstudien for Covid-legemidler, EU SolidAct.

Trøseid ser to bruksområder for de nye antivirale pillene:

– Sykehusinnlagte pasienter med sviktende effekt av vaksine eller immunsvikt kan ha nytte av dem. Det viktigste bruksområdet vil nok være til pasienter som ennå ikke er innlagt, har mangelfull effekt av vaksine eller ikke tåler vaksine, sier han.

Noen land bruker det antivirale legemiddelet Remdesivir. Det gis intravenøst. Norge har ikke tatt det i bruk. Effekten ansees som usikker.

– Vi avventer endelige resultater fra WHO Solidarity studien og en gjennomgang av samtlige publiserte studier. Da kan vi kan konkludere om effekten av Remdesivir, sier Trøseid.

– Hvis man smittes etter to vaksinedoser, kan man ha nytte av antivirale legemidler?

-Ja, potensielt. Men antivirale legemidler bør brukes målrettet til dem som trenger det mest. Mulige bivirkninger mot mulig effekt for den enkelte må avveies. Det foreligger også en risiko for resistensutvikling. En ukritisk og liberal feilbruk av antivirale legemidler øker faren for resistens. Det vet vi fra bruk av antivirale legemidler ved blant annet hiv.

– Grundige data på bivirkninger og sikkerhet må frem. Dette er en viktig oppgave for EMA. Det er mange studier i gang. Vi vil forhåpentlig vite mer om disse legemidlene mot slutten av året.

– Det viktigste bruksområdet for de antivirale pillene vil nok være pasienter som ikke er innlagt, har mangelfull effekt eller ikke tåler vaksine, sier overlege Marius Trøseid ved OUS.