Norge

Statsadvokaten peker på seks politikere, men forventer at politiet går bredt ut

Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim sier han forventer at Oslo-politiet går bredt ut i etterforskningen av politikernes pendlerboliger. Han vil ikke avgrense søkelyset til de seks som pressen har avslørt.

Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim.
  • Nina Selbo Torset
    Journalist
  • Vegard Venli
    Journalist

Torsdag kveld ble det kjent at politiet i Oslo skal etterforske om politikere med pendlerboliger kan ha begått bedrageri. Det skjer etter en beordring fra Statsadvokatembetet i Oslo.

Det er Lars Erik Alfheim som har bedt politiet etterforske saken. Han er førstestatsadvokat i Oslo.

– Vi har bedt politiet om å etterforske de såkalte pendlersakene som har versert i mediene i høst, sier Alfheim til Aftenposten.

– Hva var det som fikk dere til å be om det?

– Det har bakgrunn i de sakene som har kommet frem over tid, men også de siste dagene. Vi er nå kommet dit at det etter min oppfatning er riktig av politiet å etterforske dette sakskomplekset.

Aftenposten har i løpet av høsten avslørt at flere politikere kan ha fått pendlerbolig på feil grunnlag. De har vært folkeregistrert andre steder i landet, men også eid bolig i eller i nærheten av Oslo. Tirsdag avslørte Adresseavisen at stortingspresident Eva Kristin Hansen har gjort det samme.

Alfheim sier han ikke er kjent med at det var levert noen anmeldelse av enkeltpolitikere på det tidspunktet han ga sin ordre. Politiet kan selv åpne etterforskning når det er «rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbare forhold».

– Ikke ment som noen avgrensning

I etterforskningsordren peker Alfheim på seks politikere.

«Gjennom media har det i løpet av høsten fremkommet minst seks navngitte stortingsrepresentanters mulige feilpraktisering av nevnte regelverk».

Overfor Aftenposten sier Alfheim at han likevel ikke har ment å sette noen begrensninger for politiet.

– Jeg har skrevet det for å vise politiet hva slags type saker det gjelder. Men det er absolutt ikke ment som noen avgrensning fra vår side.

Han understreker også at ingen er blitt mistenkt eller siktet i kraft av hans beordring. Det er opp til politiet om noen skal straffeforfølges.

– De seks politikerne du peker på, har til felles at de har eid bolig i nærheten av Oslo samtidig som de har fått pendlerbolig. Er det spesielt dette du vil politiet skal se på?

– Politiet er bedt om å etterforske sakskomplekset som sådan.

– Men i motsetning til andre politikere som er omtalt i komplekset, har disse seks eid bolig i nærheten av Oslo og kan derfor ha fått pendlerbolig på feil grunnlag. Har det vært avgjørende for din beslutning?

– Det er egentlig omfanget av den informasjonen som har kommet i løpet av høsten som er det. Det er viktig for meg å si at etterforskningen ikke er bundet på noen måte. Det er det som har kommet frem så langt, som danner hovedgrunnlaget for etterforskningen.

Skal etterforske om det er bedrageri

Alfheim har bedt politiet etterforske om politikere har begått bedrageri. Det kan ha skjedd ved at de har gitt feilaktige opplysninger til Stortinget og derfor fått pendlerbolig. Slik kan de ha skaffet seg en «uberettiget vinning».

En pendlerbolig kan utgjøre en årlig fordel på mellom 75.000–150.000, avhengig av hvor stor den er. Stortinget eier 143 leiligheter som kan tildeles politikere som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 kilometer unna.

– Aftenposten har avslørt flere politikere, men det kan være flere saker som ennå ikke er kjent. Hvilke forventninger har du til politiet med tanke på dette?

– Jeg legger til grunn at politiet går bredt ut og etterforsker hele sakskomplekset. Jeg forventer at de søker å finne ut av et mulig omfang og eventuelle konsekvenser av det, sier Alfheim.

Flere politikere har sagt at de har «misforstått» reglene fra Stortingets administrasjon. Flere har pekt på at reglene er uklare.

– Hvis regelverket faktisk har vært uklart eller politikerne har fått villedende råd – hva har det å si for deres straffansvar?

– Jeg ønsker ikke å gå inn i de vurderingene nå. Det er for tidlig å si.

– Hvilken rolle spiller administrasjonen selv i dette?

– Det må etterforskningen søke å avdekke.

Les mer om

  1. Stortingets pendlerboliger
  2. Etterforskning