Stor økning av brystkreft

Fra 2020 til 2021 økte antall pasienter med brystkreft med hele 15 prosent. Det tilsvarer 567 kvinner. Økningen kan skyldes at flere kvinner gikk til mammografiscreening.

I fjor ble det påvist rekordmange tilfeller av brystkreft. På bildet sees en svulst som ble oppdaget etter en mammografi på Radiumhospitalet i 2002.

Mammografiprogrammet ble stengt ned som et ledd i nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med covid-19. Færre ble da screenet, og færre krefttilfeller ble oppdaget.

Kreftregisteret legger onsdag frem en rapport som viser at det i fjor ble meldt inn 36.998 nye krefttilfeller totalt. Dette er 4,2 prosent flere krefttilfeller enn i 2020, og er en større økning enn de siste årene.

Stengt mammografiprogram

Nedgangen i brystkreft fra 2019 til 2020 var hos kvinner i alderen 50–69. Mammografiprogrammet var nedstengt i noen måneder våren 2020. Utover høsten startet noen opp med screening igjen, andre ikke. Men for å ta igjen etterslepet økte aktiviteten i fjor.

– De fleste sentrene er nå à jour, forklarer direktør i Kreftregisteret Giske Ursin.

Totalt sett ble 10 prosent flere kvinner invitert til screening i 2021 enn 2019. I 2021 fikk 3991 kvinner beskjed om at de er rammet av brystkreft.

– En av grunnene til økningen i antall brystkrefttilfeller fra 2020 til 2021 er altså at flere kvinner ble invitert til mammografi og gjennomgikk screening i 2021 enn i året før, sier Ursin.


Kreftregisterets direktør, Giske Ursin, forklarer økningen i brystkreft blant annet at flere kvinner gikk til mammografi etter pandemien.

Målet med mammografiprogrammet er å finne brystkreft i et tidlig stadium. Kreftregisteret mener dette kan bidra til å redusere dødeligheten.

Dagens tall viser at det også er en økning i antall brystkrefttilfeller både hos kvinner i alderen 70–79 og over 80.

– Vi har tidligere spekulert på om det er en del kvinner som fortsetter å gå til screening etter at de går ut av Mammografiprogrammet.

– Hvilke konsekvenser får det for kvinnene som ikke gikk til mammografi, og som kanskje fikk forsinket diagnose?

– Det er viktig å diagnostisere kreftsvulster i brystet i et tidlig stadium. Vi har nok ikke de fulle konsekvensene av pandemien på brystkreftdiagnostikken ennå. Fra tidligere studier vet vi at svulstene kan bli noe mer alvorlige når screening utsettes, svarer Giske Ursin.

Nær 37.000 nye krefttilfeller i 2021

Giske Ursin forklarer økningen delvis med at tallene for 2020 var lavere enn forventet.

– 2020 var et spesielt år hvor smitteverntiltakene affiserte kreftdiagnostikken, sier hun.

Økningen skjer blant flere kreftformer. Deriblant bryst-, eggstokk- og lungekreft blant kvinner, og for melanom blant menn.

Kreftregisterets direktør presiserer at eggstokk- og lungekreft er kreftformer med dårlig prognose, og at det derfor er viktig å oppdage dem tidlig slik at kreftsvulsten kan opereres bort.

Flere overlever kreft enn tidligere

Ved utgangen av 2021 var det over 316 000 personer i Norge som lever med en kreftdiagnose eller har overlevd kreftsykdom.

Dette er 100.000 flere enn for ti år siden. Bakgrunnen for disse tallene er sammensatt, og skyldes dels at kreften oppdages tidligere hvor den kan behandles mer effektivt, og dels ny og bedre behandling med persontilpasset medisin.