Norge

Toska: - Uskyldige dømt

David Toska har startet gjennomlesningen av NOKAS-dommen.

  • Forf>

Toska hadde i går besøk av sine forsvarere, advokat Øystein Storrvik og advokatfullmektig Linda Aasen, i Drammen fengsel. Han ble fraktet direkte dit straks opplesningen av deler av dommen var ferdig i rettslokalet på Forus i Stavanger fredag klokken 16.— Vi har gått gjennom hovedtrekkene i dommen med Toska, forteller Storrvik. - Hva er hans reaksjon på dommen?- Hans umiddelbare kommentar til dommen under vår gjennomgang i dag var at han fremholdt det han sa under sin forklaring i retten: "Hvis alle her blir dømt etter tiltalen, vil enkelte bli uriktig dømt".

Opptatt av de andre.

Toska hadde allerede rukket å lese en del i sitt eksemplar av den 378 sider lange dommen. Han er ikke bare opptatt av de delene som omhandler ham selv.- Han er veldig opptatt av de delene av dommen som omhandler de andre, sier Storrvik.Toska slapp forvaringsdom, den strengeste reaksjonsformen i norsk strafferett."Toska er NOKAS-ranets ubestridte hovedmann", slår retten fast i dommen, og fortsetter: "Det er vist til at Toska har identifisert seg sterkt med den kriminelle rolle og også at han har idealisert denne".Likevel kom man frem til at han ikke skulle få forvaring, en reaksjonsform som i teorien kan forlenges gang på gang og vare livet ut.

Potensial.

Årsaken til at Toska slapp forvaring var at han ikke er dømt for ran tidligere. Dessuten mener retten at han har et potensial: "Toska har evner og tilkjennegir en holdning som gjør at han åpenbart vil kunne gjøre seg nytte av den rehabilitering som en alminnelig soning vil gi ha muligheter til".Annerledes gikk det med en annen kriminell og ranstiltalt, Trond Ron Jarle Horgen (41), da Høyesterett denne uken avsa dom mot ham og to andre for ranet av en verditransport fra Nordea i bankens filial på Grünerløkka i Oslo 22. april 2003.Horgen er tidligere dømt for ikke færre enn seks grove ran og for å ha tatt gisler under et av disse ranene. Høyesterett kom til at hans fortid kvalifiserer ham til en forvaringsdom: Syv år med en minstetid på fire og et halvt år. Men Høyesteretts dom ble avsagt i dissens: To av de fem dommerne mener at Horgen skulle ha en vanlig, tidsbegrenset fengselsstraff, slik som de andre som ble dømt i denne saken: Terje Sjølie og Jan Petter Larsen. De ble dømt til fem års fengsel, et halvt år mindre enn i lagmannsretten.Høyesterett viste blant annet til at ranet ble begått med automatvåpen og revolver på en tid av døgnet da man må regne med at det er kunder i banken og folk utenfor, med den risiko det innebærer.- Jeg er fornøyd med at Høyesterett reduserer straffen noe, men det er fortsatt en streng dom etter tidligere rettspraksis, sier Larsens forsvarer, advokat John Christian Elden.

Les også

  1. Antyder hvem som drepte

  2. Åpner for å avsløre drapsmannen

  3. Tilbyr strafferabatt

  4. Toskas siste hilsen

David Toska (t.v.) og forsvarer Øystein Storrvik umiddelbart før NOKAS-dommen ble lest opp i Stavanger fredag.