Mange foreldre er kritiske til nettbrett i skolen. Elevene selv har et litt annet syn på det.

Nettbrett eller Ipad i skolen har lenge vært omdiskutert. Et nytt forskningsnotat viser hva elever synes er negativt og positivt.

Elever mener blant annet at det er enkelt å lese tekster, lete etter informasjon på internett. På den annen side mener de blant annet det er vanskelig å skrive tekster på nettbrettet.
  • Frøydis Braathen

Nettbrett er innført på flere skoler i landet i tillegg til, eller i stedet for, skolebøker. Flere har uttrykt bekymring for hva det gjør med elevenes læring.

I et nytt forskningsnotat har forskere ved Kunnskapssenteret i Utdanning ved Universitetet i Stavanger gått gjennom 41 forskningsstudier fra flere land. Notatet, laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, viser at det er både utfordringer og fordeler med nettbrett.

Les hele saken med abonnement