Helseeksperter er oppgitt over manglende kunnskap om kvinnens underliv: Jomfruhinnen finnes ikke!

Jomfruhinnen. Hymen. Møydomshinnen. Uansett navn er den en av de mest seiglivede myter som finnes. På tide at den sprekker?

Slik kan den se ut – skjedekransen – som er det nærmeste man kommer en slags jomfruhinne. Den er svært forskjellig fra kvinne til kvinne.
  • Er du fortsatt et jomfruelig dydsmønster? Uskyldig og uberørt – og med jomfruhinnen helt intakt?
  • Da er det grunn til å spørre: Hvem er det du lurer? Mannen du kanskje skal gifte deg med? Eller deg selv?
  • For jomfruhinnen er en ren bløff – en av verdens helligste.

En slimhinnefold

«Jomfruhinnen» er ikke annet enn en slimhinnefold som sitter som en krans et par centimeter innenfor skjedeinngangen og markerer overgang til selve skjeden.

Åpningen i skjedekransen varierer i størrelse, og kan ha flere skinnfiller langs kanten. Kransen er veldig elastisk og kan tøyes mye uten at den får rifter eller revner. Men i noen svært få tilfeller er kransen sammengrodd på noen steder, og kan rives opp ved første samleie.

— Jomfruhinnen finnes ikke! Den er en av de mest seiglivede myter som finnes. Inn i jomfruhinnen har man dyttet verdier som religion, moral og ansvar. Den er forbundet med straff og sanksjoner.

Dette sier assisterende leder og sexologisk rådgiver Tore Holte Follestad i Sex og samfunn – et offentlig senter for ungdom og seksuelle spørsmål.

Slik kan den se ut – skjedekransen – som er det nærmeste man kommer en slags jomfruhinne. Den er svært forskjellig fra kvinne til kvinne.

En eldgammel myte

Ingen vet nøyaktig når jomfruhinnen/hymen/møydomshinnen ble «oppfunnet» – men myten om den er trolig flere tusen år gammel. Den er utviklet gjennom de fleste kulturer og religioner vi kjenner, og flere steder forbundet med rituelle handlinger, som å vise frem et blodig laken etter bryllupsnatten.

— Myten om jomfruhinnen er usann – laget og konstruert for å undertrykke og holde kvinner nede. Menn har aldri hatt slike sanksjoner knyttet til sitt kjønnsliv, fortsetter Holte Follestad.

Blødning første gang har ulike årsaker

På senteret Sex og samfunn møter han og de andre ansatte mange fordommer knyttet til sex og jomfrudom:

— Første gang en jente har samleie, er mange nervøse. Skjeden kan være knusktørr, og det kan gjøre vondt. Hun kan begynne å blø litt, og tror det er jomfruhinnen som sprakk.

— I andre tilfeller når en jente blør, kan det faktisk skyldes at hun har en kjønnssykdom, som for eksempel klamydia. Da har hun altså allerede vært seksuelt aktiv, men det blir i stedet oppfattet som uskyld, sier Holte Follestad.

Ungdom nekter å tro at helsearbeideren snakker sant

Han er oppgitt over den manglende kunnskapen om kvinnens underliv – i dagens opplyste samfunn.

— Vi foreleser mye på skolene, og ser tydelig hvordan tilstanden er. Etter et foredrag foran en tiendeklasse avslutter vi ofte med å spørre elevene hva de mener.

Selv etter at ungdommene har fått informasjon, svarer mange at de rett og slett ikke tror på oss. Så dypt sitter altså denne myten, selv blant oppegående og intelligente elever. Alle tror på jomfruhinnen – til og med helsepersonell, sier han.

Jenter får sydd på falsk hinne

Myten er fortsatt holdt levende i en del kristne konservative miljøer. Men i dag er det, ifølge Holte Follestad, først og fremst muslimske kvinner som er mytens ofre:

— I innvandrermiljøet er mange jenter redde for å bli oppfattet å ha vært seksuelt aktive. De frykter represalier om de skulle bli tatt i å ikke være ekte jomfru.

«Hore eller madonna»? Den såkalte jomfruhinnen representerer i mange kulturer og religioner det syltynne skillet – men er altså ubrukelig for å fastslå om en jente «er» det ene eller det andre. For den er oppdiktet og finnes ikke.

Det går så langt at muslimske jenter oppsøker spesielle leger og klinikker for å få sydd på en falsk jomfruhinne. Egentlig er det noen enkle sting som settes i skjeden, slik at de kan revne og det kan komme litt blod bryllupsnatten.Andre jenter sørger for at det kommer noen røde dråper ved å sette inn en spesiell dose med fargestoff.

Slike operasjoner er også utført i Norge

Operasjoner som skal gi falsk jomfruhinne ble tidligere utført også i Norge, blant annet ved Volvat Medisinske Senter. Men inngrepene var omstridt, og Rådet for legeetikk ble i 2002 bedt om å vurdere praksisen.

«Rådet har ingen vanskeligheter med å akseptere at et slikt inngrep i enkelte sjeldne tilfeller utføres der det er overveiende sannsynlig at kvinnen er alvorlig truet som en følge av at hun ikke har intakt jomfruhinne ved inngåelse av ekteskap.....» konkluderte rådet den gang – men pekte på at kvinnene på sikt måtte kunne tilpasse seg norsk levesett og kultur – og respekteres for det.

Svensk TV avslørte at legesentre utstedte «jomfruattest»

I 2006 sluttet Volvat å utføre operasjonene, og i dag reiser jentene til andre land i Europa – først og fremst England.

Men også i Sverige utføres fortsatt slike operasjoner, og der fikk myten om mödomshinnen mye oppmerksomhet i høst, etter at svensk TV4 i programmet «Kalla Fakta» med skjult kamera dokumenterte at flere legesentre foretar gynekologiske kontroller for nærmest å gi muslimske kvinner dokumentasjon på at hinnen er intakt.

Amnesty Sverige kritiserer praksisen.

  • I TV4-programmet «Kalla Fakta» ble også denne korte og for mange sikkert befriende videoen vist: Myten om mödomshinnan
TV4s lille video har hittil hatt halvannen million visninger på facebook. Klikk på lenken over bildet.

«Jentene skal holdes under kontroll»Kristina Abu-Khader Aamand, en dansk-arabisk sykepleier som blant annet jobbet på et voldtektssenter underlagt Rigshospitalet i København, har på sine nettsider engasjert seg sterkt i å opplyse muslimske kvinner om den ikke-eksisterende jomfruhinnen:

— Mytene om møydommen blir brukt i muslimske minoritetsfamilier for å holde jentene under kontroll. Seksualitet er kulturens ryggrad, man frykter at tradisjonene skal forsvinne, skriver hun blant annet.

Også rådgiver Tore Holt Follestad i Sex og samfunn sier de ser at både kvinnenes egen familie – og leger med samme etniske bakgrunn – ofte er de som er mest interessert i å opprettholde mytene.

— Våre pasienter kan uttrykke bekymring over å måtte bruke en fastlege som har samme minoritetsbakgrunn som familien.

Sykepleier: Har aldri sett en intakt jomfruhinne

De to svenske forskerne Monica Christiansson og Carola Eriksson ved Universitetet i Umeå har brukt mye tid på å slå ihjel myten om jomfruhinnen. De kaller den en sosial og kulturell myte som har sitt opphav i dype stereotypier om kvinners seksualitet, og fremholder at det ikke finnes noen spesifikk medisinsk beskrivelse av hva den egentlig er.

Christiansson hevder også at hun i sitt arbeid som sykepleier aldri har sett en hel og intakt jomfruhinne.

Gynekolog: Ingen mann, eller lege, kan vite om en kvinne er «jomfru» eller ikke

Babill Stray Pedersen, en av Norges mest erfarne og markerte gynekologer , sier det slik:

— Skjedekransen er forskjellig fra kvinne til kvinne, den sitter et par centimeter inn i skjeden og er nærmest en utvidbar kant av hudfolder. Skjedekransen kan tøyes, men få små hudsprekker av forskjellige aktiviteter – som ridning, trening og kraftig innsetting av tampong. Ofte kan dette skje uten at jenta/kvinnen en gang legger merke til det. Men ingen mann – eller lege – kan vite om en kvinne er «jomfru» eller ikke. Det er det kun hun selv som vet , sier Babill Stray Pedersen.

Mye overtro

Som professor emeritus er hun i dag i gang med flere forskningsprosjekter på kvinnehelse og seksualitet omkring i verden, og har møtt mye overtro om den jomfruelige hinnen.

- Jeg treffer fortsatt så utrolig mange kvinner som får livet sitt begrenset av denne seiglivede myten. Jomfruhinnen, som folk tror er en hinne eller stram ring, finnes ikke. Det er på høy tid at både kvinner og menn tar dette innover seg, sier Stray Pedersen.

  • «Mange menn, selv dresskledde forretningsmenn, sier at de vil gifte seg med en urørt kvinne, en jomfru.» I denne reportasjen, som sto på trykk i Aftenposten i 2010, kan du lese om Kinas blomstrende jomfruhinne-industri