Fastlegeordningen skal gjennomgås

Regjeringen nedsetter et ekspertutvalg som skal gi konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen.

Bakgrunnen er at 175.000 nordmenn står uten fastlege. Situasjonen omtales som en krise.

– Det går særlig utover de mest sårbare pasientene og kan forsterke todelingen i helsetjenesten. Denne utviklingen må snus, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Ifølge regjeringen har fastlegene høy arbeidsbelastning. Stadig flere kommuner opplever rekrutteringsutfordringer.

Utvalgets rapport med endelige vurderinger og anbefalinger skal leveres innen 15. april 2023. Regjeringen skal deretter ta med seg innspillene de får, inn mot statsbudsjettet for 2024.