Norge

Klager inn UP til Spesialenheten etter Snapchat-bilde av pågrepet mann: – Grovt

Utrykningspolitiet i Bamble la ut bilde av en pågrepet bilsjåfør mens han ble tatt blodprøve av på legevakten. Grovt, mener Datatilsynet. Politiets praksis på sosiale medier må ryddes opp i, mener flere.

Dette var bildet politiet la ut på Snapchat. Aftenposten har sladdet personen for å ivareta vedkommendes personvern.
  • Birgitte Iversen
    Journalist

Det var torsdag kveld at Utrykningspolitiet i Sør-Norge la ut følgende melding på sin Snapchat-konto: « UP stanset fører uten gyldig førerkort som innrømmet bruk av hasj. Blei også anmeldt for det samme i desember. Her på legevakten for blodprøve». Teksten er lagt på et bilde av mannen, tatt fra brystet og ned, mens han sitter og får gjennomført blodprøvetagning.

Saken har skapt sterke reaksjoner og ble først omtalt av Varden. Politiet fjernet i etterkant bildet.

En av dem som reagerer, er Rebekka Lossius. Hun er psykolog og styreleder i Foreningen tryggere ruspolitikk i Vestland.

– Jeg mener det er nok opplysninger i dette bildet til at taushetsplikten er brutt. De som kjenner ham, vil kunne identifisere ham, sier hun til Aftenposten.

– Hadde jeg delt et slikt bilde i min jobb som psykolog, ville jeg blitt oppsagt på dagen, fastslår hun.

Lossius kaller publiseringen uetisk og usmakelig.

– Det er en uting å ta bilder av folk som er i en så ydmykende situasjon. Selv om mennesker gjør lovbrudd, så skal de behandles med respekt. Det politiet gjør her, er nedverdigende, mener hun.

Psykolog Rebekka Lossius en blant dem som har reagert sterkt på bildet. Hun mener politiet har publisert et lett gjenkjennelig bilde av en person i en sårbar og ydmykende situasjon.

Datatilsynet: - Grovt

Datatilsynet reagerer også sterkt på bildet.

– Dette bildet er drøyt, og må oppleves som ekstremt krenkende for den berørte, sier kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl til Aftenposten.

Hun mener publiseringen ser ut som et brudd både på taushetsplikten og personvernregelverket.

– Personen på bilde vil kunne identifiseres ved hjelp av bilde og stedsangivelse. I tillegg er det spesielt inngripende at personen avbildes i en tvangsmessig situasjon hvor det avkreves blodprøve. Det er en særdeles sårbar situasjon, fastslår hun.

Dahl sier Datatilsynet har begrenset tilsynsmyndighet overfor politiet, men at hun antar politiet vil følge opp saken selv.

Jusekspert: – Taushetsplikten er trolig brutt

Juseksperter reagerer også på bildet.

Førsteamanuensis Anne Kjersti Befring ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo mener politiet trolig har brutt taushetsplikten i denne saken.

– Det kan se sånn ut, for det vil være enkelt å identifisere personen ut fra bildet, sier hun.

Hun mener bildet også kan være i strid med lovbestemmelser knyttet til å publisere bilder av mennesker i sårbare situasjoner. Disse straffebestemmelsene har nylig blitt skjerpet inn.

– Mannen på bildet er i en sårbar situasjon han ikke kan komme seg ut av, og er prisgitt av politiet ivaretar hans privatliv, påpeker hun.

Jusprofessor i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, sier bildet rent rettslig er i et grenseland.

– Men uavhengig av lovligheten, så er publiseringen av bildet helt uetisk og unødvendig, mener han.

Mener politiet ofte går over streken

Lossius vil nå klage saken inn til Spesialenheten for politisaker. Hun sier det ikke er første gang hun reagerer på Utrykningspolitiets publiseringer i sosiale medier.

– De har delt lignende bilder jevnlig på sine Snapchat-kontoer. Det har vært flere bilder av kroppene til personer de har stoppet i ulike situasjoner. Jeg mener det er en uting å ta bilder av folk som er i så ydmykende situasjoner for å lage litt sensasjonelle Snapchat-storier av det. Det er usmakelig, sier hun.

Også Befring og Marthinussen mener politiet ofte er for lemfeldige med hva de publiserer på sine sosiale medier-kontoer, og bør gå gjennom sine rutiner.

– Det er generelt en dårlig kultur på politiets sosiale medier opp mot personvern og saklighet. Det virker som det de legger ut skal være litt folkelig og litt morsomt, men ofte gir de ut for mye informasjon. Der har politiet et stort forbedringspotensial, mener Marthinussen.

UP-sjefen: - Uheldig

Aftenposten har stilt en rekke konkrete til politiet om saken, men har fått tilsendt en generell uttalelse i retur.

«Torsdag kveld la en av våre patruljer ut et bilde på Snapchat av en person som var tatt for ruskjøring og som var i ferd med å avgi en blodprøve. Bildet viste ikke ansiktet, men viste personen fra brystet og ned. Vi fikk en del reaksjoner på dette. Derfor ble det foretatt en nærmere vurdering av bildet, noe som førte til at bildet ble fjernet etter kort tid», skriver UP-sjef Knut Smedsrud i en kommentar på e-post.

«Denne publikasjonen på Snapchat var uheldig med tanke på personvernet og Utrykningspolitiet vil ta lærdom av dette. Våre retningslinjer for bruk av sosiale medier vil bli revidert slik at tilsvarende publiseringer ikke skal skje igjen», skriver han.

Smedsrud sier Utrykningspolitiet er på Snapchat og andre sosiale medier for å bedrive forebyggende og opplysende trafikksikkerhetsarbeid.

«Målet vårt med tilstedeværelsen på Snapchat er særlig å nå de yngste sjåførene. Vi er opptatt av å informere om konsekvensene som følger av fartsovertredelser, ruskjøring, uoppmerksomhet med mer. I tillegg viser vi et og annet hverdagsøyeblikk», skriver han.