Flyteknikerstreiken fortsetter: – Aldri opplevd så ekstreme krav før

Møte om flyteknikerstreiken avsluttet uten resultat søndag kveld. Det betyr at streiken kan trappes kraftig opp mandag.

Det ble brudd i meglingen mellom Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart natt til lørdag, og 31 flyteknikere ble tatt ut i streik. Men NFO tok et initiativ til et nytt møte søndag med NHO Luftfart for å se om det var grunnlag for dialog. Leder i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO), Jan Skogseth, uttalte at de håpet å finne en løsning som ikke rammer sommertrafikken.
Søndag kveld får Aftenposten bekreftet at samtalen er resultatløse og at partene fortsatt står langt fra hverandre.
Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart og som representerer flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe, er ikke nådig når han omtaler kravene til NFO.

– Jeg synes det er forferdelig synd at flyteknikerne kan stå på et krav om 60 kroner mer i timen når alle andre i samfunnet får 4 kroner mer i timen. Og kan ødelegge feriereisen for folk flest fremover. Jeg synes det er leit at de ikke beveger seg en millimeter, sier Lothe til Aftenposten etter samtalene som ikke førte frem.

Partene møttes med to representanter hver.

– Hva vil du si til de passasjerene som nå kan bli berørt av at streiken trappes opp?

– Nå gjenstår det å se hvordan dette vil virke. Det er flyselskapene som må redegjøre for det. Men jo lenger en streik vil vare og med en opptrapping på gang, kan det få store konsekvenser for mange reisende. Men det er ikke for sent for flyteknikerne å realitetsorientere seg når det gjelder kravene sine.
Han synes det er ille at NFO forlanger 17-18 prosent lønnsøkning.

– Hvordan vil du karakterisere kravene?

– Jeg vil si de er ekstreme, og jeg tror ikke jeg har vært borti noe tilsvarende. Og nå har jeg holdt på med det her i 15 år. I en situasjon som bransjen nå står i og rett før ferien, det synes jeg er veldig spesielt.
– Hva tror du skjer nå?

– Det er ikke lett å tro så mye nå, men vi kan jo ha et håp om at NFO ser konsekvensene av det her. Det er et ansvar som de må ta innover seg. Vi kan når som helst stille opp og diskutere løsninger, men de må ligge innenfor rimelighetens rammer, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.

Varsler at streiken trappes opp

Mandag er det varslet at streiken trappes opp med ytterligere 75 teknikere, noe som betyr at rundt en fjerdedel av alle flyteknikerne organisert i NFO vil være i streik. Da er det også ventet kanselleringer.
Leder i Norsk Flytekniker Organisasjon, Jan Skogseth, har ikke svart på våre henvendelser så langt etter møtet søndag. Men han sa følgende til Aftenposten dagen før om kravene NFO stiller.
– Vi mener at vi har et realistisk lønnskrav på bakgrunn av den personellsituasjonen som er innenfor flyteknikeryrket, sier Skogseth på vegne av rundt 430 medlemmer.

– Vi står i en situasjon der vi er underbemannet i dag, men i løpet av de neste fem årene kan 25 prosent av vår medlemsmasse pensjonere seg. I tillegg klarer vi ikke å rekruttere. Det er et problem helt nede på videregående skole der flyfagskolene som er starten på utdanningen, ikke klarer å fylle opp klassene sine. Det må til noen andre vilkår enn vi har i dag, sier han.
– Hva vil du si til flyreisende som blir rammet?

– Nei, det er beklagelig. NFO har ikke det ansvaret alene, men NHO må også ta sin del av ansvaret.