Norge

Norske forskere: Legalisering av cannabis ga lavere kriminalitet

Legalisering av marihuana i USA har ført til redusert vold og tyveri, hevder NHH-forskere.

I Norge er det lite som tyder på en nær forestående legalisering av cannabis. I USA har mange av statene gått i motsatt retning, og det omsettes lovlig cannabis til medisinsk bruk.
  • Terje Avner

Marihuana, eller cannabis, er et av verdens mest brukte rusmidler. Ifølge FN-rapporten World Drug Report 2014 brukte rundt 177 millioner mennesker cannabis i 2012, et tall som totalt sett er noe lavere enn året før, men for USAs del noe stigende. Årsaken til stigningen i USA, skriver FN, er legaliseringen i noen stater.

Siden da er antall delstater som har legalisert medisinsk marihuana steget til 23. Fortsatt går mye av diskusjonen om marihuana, både her hjemme og ute, på om det er helsefarlig, og om det er første skritt mot andre narkotika. — En mykere holdning til hasj kan vanskelig bli annet ennnegativ for folkehelsen, skrev professor Jørg Mørland ved Folkehelseinstituttet i et debattinnlegg her i Aftenposten i fjor.

Legalisering gir lavere kriminalitet

Tre forskere, postdoktor Floris Zoutmani og postdoktor Evelina Gavrilova, begge ved NHH, samt japanske Takuma Kamada fra Tohoku University, har sett på andre eventuelle følger av legaliseringen av cannabis. Og resultatene deres er tankevekkende.

— Vi var interessert i å se på hvilken effekt lovgivningen har på kriminalitet. Basert på erfaringene fra Nederland, så vi ingen grunn til at legaliseringen skulle gi noen økning i kriminalitet, sier postdoktor Floris Zoutman tilParaplyen, internavisen ved Norges Handelshøyskole. Det de fant var at kriminaliteten faktisk gikk ned.

I USA har mange delstater legalisert medisinsk bruk av cannabis. Det har ført til lavere kriminalitet, sier forskere.

Statistikk fra FBIForskerne konsentrerte seg om to typer kriminalitet — tyveri og voldskriminalitet. De har benyttet seg av det føderale amerikanske politiet (FBI) sine statistikker for 18 delstater. Forskerne fant en klar nedgang både i tyveri og i voldelig kriminalitet i de statene som både legaliserte marihuana, og som grenser til Mexico. Store deler av narkotikaen som selges ulovlig i USA, smugles inn gjennom nettopp disse statene. Her er det også stor rivalisering mellom aktive narkotikagjenger. Når cannabis gjøres lovlig, og salget foregår kontrollert og med god kvalitet, stuper inntekten for smuglerne og omsetningsleddene.

— Når etterspørselen etter marihuana går ned, skader det importørene så mye at de sliter med å importere andre stoffer, sier Zoutman.

— Det er dessuten mulig at enkelte brukere bytter ut andre narkotiske stoffer mot medisinsk marihuana, sier han.

- Det samme vil kunne skje i Norge

Forskerne tror at resultatene fra studien vil kunne overføres til andre land, også Norge.

— Vi vet at smugling og salg fører med seg mye kriminalitet. Når et land legaliserer, forsvinner mye av kriminaliteten. Vi ser ingen grunn til at dette ikke vil skje i andre land, hvis de legaliserer, sier Zoutman.

Hittil er det imidlertid lite som tyder på at en legalisering er aktuelt i Norge. I den siste stortingsmeldingen om rusmiddelpolitikk fra 2012 slås det fast at forbudet mot narkotika opprettholdes. Og regjeringsskiftet i 2013 har ikke ført til andre signaler enn det.

Hele den nye rapporten, «Is Legal Pot Crippling Mexican Drug Trafficking Organizations? The Effect of Medical Marijuana Laws on US Crime», kan leses her.

Les også:

  • Den fordømte hasjen
  • - Hasj mindre farlig enn alkohol
  • Absurd å gjøre cannabis lovlig