Sykepleiestudent nektet å servere svinekjøtt på sykehjem

Å servere svinekjøtt og alkohol til beboerne ble for kraftig kost for den muslimske studenten. Ikke greit, mener Rådet for sykepleieetikk.

En muslimsk sykepleiestudent ville ikke servere eldre på sykehjem svin på grunn av sin tro.

En muslimsk sykepleiestudent hadde nylig praksis på et sykehjem på Østlandet. Studenten ønsket å reservere seg mot å servere mat som inneholder svinekjøtt til beboere og pasienter, og ville heller ikke servere alkoholholdige drikkevarer.

Saken er først omtalt på sykepleien.no

Ville ikke skjenke de gamle hjemmebrygget øl

Studenten, som tar en bachelor i sykepleie, hadde praksis på et sykehjem der beboerne tilbys hjemmebrygget øl på søndager og innimellom øl og vin. Dette ønsket ikke sykepleierstudenten å delta i. Sykehjemmet tok kontakt med høyskolen som hadde utplassert studenten, og utdanningsinstitusjonen tok igjen kontakt med Rådet for sykepleieetikk.

– Vi fikk denne saken der det kom frem at studenten ikke ønsket å servere svinekjøtt og alkohol på grunn av sin bakgrunn og religion, forteller Elisabeth Kjølsrud, leder av Rådet for sykepleieetikk.

Ved Stovnerskogen sykehjem i Oslo serveres mat med svin med den største selvfølge. Avdelingsleder Gurinder Kaur Bains forteller at de forteller alle som søker jobb hos dem at de ikke kan reservere seg mot dette.

Gjennom samtale med praksislærer og kontaktsykepleier kom det frem at studenten ønsket at det ble lagt til rette for at kolleger serverte beboere og pasienter svinekjøtt når vedkommende var på jobb.

Studenten ønsket heller ikke å bruke hansker under servering, noe som ville gjort at vedkommende slapp å komme i kontakt med svinekjøtt.

– En sykepleieoppgave å servere mat

Sykehjemmet der studenten jobbet strakk seg til å tilrettelegge for vedkommende i praksisperioden, men synes det hadde blitt svært problematisk å ansette en sykepleier med slike krav.

Rådet for sykepleieetikk skriver i sin avgjørelse at grunnlaget for sykepleie er respekten for det enkelte mennekets liv og iboende verdighet. De trekker frem at sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene, og at autorisasjon omfatter dette grunnsynet.

– Å servere og tilberede mat til pasienter og beboere anses som en del av sykepleieres oppgaver, sier Elisabeth Kjølsrud.

  • Les også:
Les også

Tror du kommunen kan ta formuen din om du havner på sykehjem?

Leder av Rådet for sykepleieetikk, Elisabeth Kjølsrud.

Rådet mener at utdanningsinstitusjonen ikke kan utdanne studenter til en praksis som er på kollisjonskurs med sykepleiens profesjonsetikk.

Rådet mener også at studenter allerede på høyskolene må gjøres klar over at de ikke kan reservere seg mot denne type arbeidsoppgaver.

«Matservering bestående av alminnelig norsk mat gir ikke, og bør ikke gi rett til reservasjon. Religionsfrihet og respekt for livssyn, i denne sammenheng muslimsk tro, omfatter ikke matservering og er derfor ikke et omforent relevant argument i denne saken», skriver Rådet for sykepleieetikk.

Kastet bacon i søppelet

Saken har ikke tilknytning til Stovnerskogen sykehjem i Oslo, men også her har de hatt enkeltepisoder knyttet til religion og yrkesutfølelse.

Gurinder Kaur Bains er avdelingsleder ved sykehjemmet, som har 113 langtidsplasser, egen avdeling for rusavhengige og en skjermet avdeling.

Ved Stovnerskogen sykehjem opplevde ledelsen at noen ansatte kastet bacon, og pålegger nå alle ansatte å servere det som står på menyen.

– Vi hadde noen episoder der vi oppdaget at bacon ble kastet, og vi fikk forespørsel fra enkelte ansatte om å slippe å stelle mannlige beboere, forteller Bains.

– Da dette ble kjent for oss, ble det innkalt til allmøte med de ansatte der beskjeden var klar; de som ikke kan servere svinekjøtt, alkohol eller stelle beboere av begge kjønn, kan ikke jobbe hos oss.

Under ansettelsesintervjuer blir alle jobbsøkere informert om dette.

– Det er ikke noe problem hos oss nå, sier Bains.

Les også

Når sykehjem svikter: Udugelige og inkompetente ledere må stilles til ansvar | Tore Westhrin

Sykepleieforbundet: Vil skje igjen

Leder av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, kjenner igjen problemstillingen og regner med at den vil komme opp igjen.

– Det er helt grunnleggende for en sykepleier at man skal behandle pasienter med omsorg og respekt. Når vi velger et slikt yrke er det viktig at vi møter hver enkelt pasient, uansett trosretning eller hudfarge, sier By, og legger til:

– Det betyr også at muslimske beboere på sykehjem skal få slippe å få svinekjøtt.

Bye mener norsk lov og sykepleieetikk må være det førende i slike dilemmaer og at det er viktig at en allerede i utdanningen forstår dette.

Statssekretær Lisbeth Normann, Helse og omsorgsdepartementet (HOD), er enig med Rådet for sykepleieetikk i at dette ikke gir grunnlag for reservasjon.

– Det er helt grunnleggende for helsepersonell å sette pasienten først. For eksempel kan ikke ansatte på et sykehjem på grunn av religion, nekte å pleie en pasient av motsatt kjønn eller nekte å hjelpe en pasient med å spise hvis maten inneholder svin, sier hun

Lov ikke å ville prøvesmake

Aftenposten har vært i kontakt med flere Oslo-barnehager samt kantineselskaper for å undersøke om reservasjon mot å være i kontakt med svinekjøtt er en kjent problemstilling. Det virker det ikke å være, dømt ut ifra disse samtalene.

– Hadde vi kommet i en situasjon der ansatte nektet å servere, hadde det vært en utfordring, men vi kjenner ikke til noen tilfeller. Vi har imidlertid kokker som ønsker å slippe å prøvesmake retter med svin, men dette løses uproblematisk i teamet de jobber i, sier Per Helge Nilsen, Konserndirektør Catering i ISS.