Norge

Kraftig økning i enslige mindreårige asylsøkere til Norge

Utlendingsdirektoratet vet ikke hvorfor antallet mindreårige enslige asylsøkere fra Afghanistan er mer enn tredoblet siden i fjor.

UDI prioriterer å behandle sakene tiol enslige mindreårige asylsøkere. Men fordi det har kommet så mange i denne gruppen de siste månedene, må de nå vente lenger på å få søknadene sine behandlet.
  • Jørgen Svarstad

Mandag kommer Utlendingsdirektoratet (UDI) med nye asylsøkertall. De viser en kraftig økning i antall enslige mindreårige asylsøkere første halvår i 2015.

Vanligvis er rundt 10 prosent av alle asylsøkere i denne kategorien, men i år er andelen over dobbelt så stor.

— Det er en høyere andel enn noen gang, sier UDI-direktør Frode Forfang.

I fjor på samme tid hadde 548 enslige og mindreårige søkt om asyl i Norge, mot 972 så langt i år. Det er en økning på 77 prosent.

Flest fra Afghanistan

Størst økning, en økning på hele 349 prosent, har det vært for mindreårige enslige asylsøkere fra Afghanistan.

I år har det kommet 458 personer i denne gruppen fra det krigsherjede landet, mot 102 i samme periode i fjor.

— Vi har ikke noen veldig god forklaring på hvorfor dette skjer, sier Forfang, som forteller at økningen i mindreårige og enslige har vært en trend i flere europeiske land denne våren.

— Tidligere har en del, særlig afghanere, vært personer vi har mistenkt for å være voksne. De som kommer nå virker yngre enn de som har kommet tidligere, jeg tror flere reelt sett er mindreårige.

Finner Norge på Facebook

NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere) kan heller ikke forklare den store økningen.

– Vanligvis kommer det kanskje 3-4 hver dag, men plutselig kom det 20–30 personer daglig, sier organisasjonssekretær Line Khateeb.

Hun sier at asylsøkerne gjerne oppsøker land de allerede har et nettverk . Derfor kommer for eksempel mange eritreere til Norge, mens vi knapt får asylsøkere fra andre land.

- Det finnes forum og Facebook-grupper der folk kan spørre «hvor skal jeg dra» og «hva gjelder der og der». Det kan være folk får høre at Norge er et bra land å reise til for enslige mindreårige, sier Khateeb.

Forfang understreker imidlertid at afghanske asylsøkere sprer seg over hele Europa.

-Vi antar at dette på en eller annen måte er organisert. At noen hjelper til Europa og andre videre inn i Europa. Vi antar at veldig mange av disse kommer over Tyrkia og Hellas, over Balkan og så inn til Vest-Europa, sier han.

Enslige mindreårige blir priortert av UDI.

— Så langt har vi klart å holde saksbehandlingen relativt kort, da snakker vi om noen få måneder. Men når dette endrer seg så markant, fører det til at denne gruppen får en noe lengre saksbehandlingstid, forteller Forfang.

Det var i mai i år antallet enslige mindreårige gikk i været. I april kom det 87 personer i denne gruppen, mot 378 måneden etter.

I perioden 2008–2013 fikk rundt 75 prosent av enslige mindreårige opphold i Norge.

Antall asylsøkere går ned

Samtidig som antallet enslige mindreårige søkere går i været, sank antallet asylsøkere totalt sett med 14 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

NOAS tolker dette slik:

— Det henger sammen med at vi har en regjering som går veldig aktivt ut og sier at vi må være restriktive. Det er veldig lang ventetid på å få asylsøknaden behandlet og på familegjenforening. De prioriterer returarbeid fremfor å innvilge beskyttelse raskere. Det gjør at en del reiser andre steder, sier Line Khateeb.

Les også

  1. Anundsen vil sende asylsøkere i fengsel

  2. Mener mindreårige asylsøkere møter uverdige forhold på Tøyen

  3. Færre asylsøkere til Norge

  4. Mindreårige asylsøkere strømmer til Norge