Norge

– Alvorlig at tidsfristene brytes

– Det er et stort paradoks at landets største kreftsykehus ikke overholder tidsfristene for kreftbehandling, sier Kjersti Toppe (Sp).

Radiumhospitalet i Oslo har store utfordringer med å klare å behandle alle kreftpasienter innenfor tidsfristene som er satt i pakkeforløpene for kreftbehandling. Dan Neegaard

 • Ingvild Fjelltveit

Aftenposten har tidligere skrevet at Radiumhospitalet ikke klarer å behandle alle kreftpasienter innenfor tidsrammene i Regjeringens storsatsing, pakkeforløpet for kreft.

Pakkeforløp for kreft beskriver organiseringen av behandling for pasienter, og gir retningslinjer for hvor lang tid det skal gå mellom de ulike leddene i behandlingsperioden.

– Jeg syns det er veldig uheldig og overraskende at Radiumhospitalet ikke klarer å holde fristene, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet.

– Jeg hadde regnet med at når departementet innfører nye tidsfrister som skal gjøre behandlingstiden kortere, ville dette vært nøye planlagt slik at man unngikk denne typen forsinkelser, sier Toppe.

– Urealtistisk å ikke sette av flere ressurser

Torgeir Micaelsen (AP).

– De aller fleste er enige om at pakkeforløp vil gi kreftpasienter et bedre behandlingstilbud, men å tro at et så komplisert område som kreftbehandling kan effektivisere uten at det følger med ekstra ressurser, er naivt, sier helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Torgeir Micaelsen. Han mener at helseminister Bent Høie (H) har lovet mer enn han klarer å holde.

– Det er ikke helseministeren alene som har ansvar for at kreftbehandling i Norge ikke er god nok. Men Høie og Høyre gikk til valg med løfter om ambisiøse tidsfrister, og vi ser jo nå at han ikke klarer å innfri disse, sier Micaelsen.

Avviser løftebrudd

Statssekretær i Helsedepartementet Anne Grethe Erlandsen (H) mener at det er alt for tidlig å snakke om løftebrudd.

– Det har vært enighet mellom sykehusene og Helsedirektoratet om at man trenger tid på å få pakkeforløpene på plass, derfor venter vi til høsten med å samle inn de første tallene på hvor mange pasienter som blir behandlet innenfor tidsfristene. Først da kan vi si noe om hvordan innføringen av pakkeforløpene har fungert samlet sett, sier Erlandsen.

Aftenposten har tidligere skrevet at innføringen avpakkeforløpene ved mange sykehus har fungert godt, men at Norges største kreftsykehus Radiumhospitalet har store utfordringer med å holde fristene som er satt i pakkeforløpene.

– Det er klart at når man legger om systemene for hvordan man behandler kreft, vil det ta noe tid for sykehusene å få dette på plass. Vårt inntrykk så langt er at innføringen av pakkeforløpene er kommet godt i gang og at det fungere bra. Vi registrerer at dette også er inntrykket til Kreftforeningen, sier Erlandsen.

– Falske forhåpninger

Kjersti Toppe (SP) Espedal Jan Tomas

– Man kan ikke gi løfter til pasienter om raskere behandling som sykehusene ikke klarer å holde, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet.Hun mener at Helsedepartementet må sette i gang tiltak for å bedre situasjonen ved Radiumhospitalet.

– Departementet og statsråden må vise at dette er en politisk prioritering og se på hva man kan gjøre for å få fortgang i behandlingstiden, sier Toppe.

Sykehusets eget ansvar

Erlandsen avviser at de vil sette i gang nye tiltak for å bedre sitasjonen ved Radiumhospitalet og at Regjeringen vil sette av mer penger til innføringen av pakkeforløpene.

– Å få fortgang i behandlingstidene ved Radiumhospitalet er Oslo Universitetssykehus sitt ansvar. Vi følger nøye med på hvordan oppfølgingen av pakkeforløpene foregår, og sykehusene som ikke klarer å holde tidsfristene vil måtte rapportere hvilke tiltak de setter i gang, sier Erlandsen.

– Hvilke konsekvenser vil det få dersom sykehusene ikke klarer å holde tidsfristene?

– Det er det for tidlig å si noe om, vi forventer at sykehusene vil klare å overholde tidsfristene i pakkeforløpene for 70 prosent av pasientene i løpet av 2015, sier Erlandsen.

 1. Les også

  Kreft: Det evige såret

 2. Les også

  Radiumhospitalet klarer ikke å følge nye tidsfrister for kreftbehandling

 3. Les også

  Ny kreftbehandling høster lovord for resultatene

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Kreftdebatt i kveld: Kan man kjøpe seg til bedre kreftbehandling?

 2. POLITIKK

  Tusenvis av pasienter opplever at planlagt behandling blir utsatt

 3. NORGE

  Anders Kristoffersen har en dagbok fra sin samboers krefthistorie. På første side står det: "Skal Tone dø?"

 4. NORGE

  Ap og Senterpartiet vil innføre «fornyet vurdering» for kreftpasienter

 5. POLITIKK

  Først lovet Regjeringen 3 milliarder til kreftbehandling. Så smelte Ap 12 milliarder i bordet.

 6. NORGE

  Da Svein Kristiansens kreftsyke kone var døende, følte de seg avvist av det norske helsevesenet