Legeforeningen: Gi foreldre tilbake retten til å attestere sykefravær

Motstanden mot de nye fraværsreglene i videregående skole øker. Sprengte legekontor og syke elever som presser seg på skolen og smitter medelevene, er blant argumentene som blir brukt mot de nye reglene.

Siden skolestart i høst har landets legekontorer opplevd et renn av småsyke videregåendeelever som trenger legeerklæring for å følge regjeringens nye fraværsregler.

Kaos ved legekontorene

Allmennlegeforeningen mener foreldre til videregående-elever må få tilbake retten til å skrive under på sykefravær. Dagens regler skaper kaos ved landets legekontorer.

Det har presset legenes ressurser og noen steder ført til at alvorlig syke pasienter har blitt fortrengt, ifølge Allmennlegeforeningen, som ber departementet ta grep.

Ti prosent udokumentert fravær

– Foreldrene må få tilbake retten til å attestere gyldig sykefravær opp til en viss grense, sier leder Kari Sollien til NTB.

Etter de nye reglene kan elever i videregående skole som hovedregel kun ha 10 prosent udokumentert fravær i et fag for å få karakter. Fravær på grunn av helse regnes ikke som udokumentert, men krever nå legeattest.

Som i arbeidslivet

Reglene bør være mer i tråd med reglene i arbeidslivet, mener Sollien.

– Det er jo skoft myndighetene er ute etter å slå ned på, ikke sykdom, så hvis vi ikke tror at norske foreldre ønsker å hjelpe barna sine med å skulke, så mener vi det er fornuftig at foreldrene får tilbake retten til å skrive under på sykdom, sier Sollien.

Hun mener foreldreassistert sykemelding bør regnes som like gyldig som en legemelding opp til 10 prosent fravær. Først når elevens fravær når 10 prosent, bør det stilles krav om legemelding.

– Da vil ordningen minne om det man har i arbeidslivet, der man kan ha egenmelding i opp til tre dager, før man må skaffe legeerklæring, påpeker hun.

Sollien understreker at Allmennlegeforeningen ikke er imot de nye fraværsgrensene.

– Vi tror det er mulig å lage noen mer fornuftige kjøreregler innenfor de reglene som er vedtatt, sier hun.

Sinne på legekontor

Legeforeningen har satt ned et hurtigarbeidende utvalg som jobber med saken. Utvalget jobber også med å forfatte et veiledningsskriv til landets legekontorer og til de videregående skolene om hvordan de skal forholde seg til de nye reglene.

– Vi ønsker å gi legekontorene råd om hvordan de skal håndtere alle disse henvendelsene for å få til en mest mulig likeartet praksis. Det er også mange misforståelser blant elever, foreldre og lærere om de nye reglene. På noen skoler får elevene beskjed om å dokumentere alt sykefravær for sikkerhets skyld, og det er jo ikke nødvendig, sier hun.

Sollien sier de nye reglene har ført til vanskelig situasjoner på landets legekontorer, med mange svært sinte og frustrerte elever og foreldre som føler seg avvist.

– Vi er også bekymret for å lære opp ungdommen til å løpe til legen for den minste bagatell, for å lære dem en legesøkningsatferd istedenfor en egenmestringsatferd, sier Sollien.