Norge

Slik blir Behring Breiviks hverdag

 • Marie Melgård

Dette er en celle på forvaringsavdelingen ved Ila. Ila fengsel og forvaringsanstalt/Glefs AS

Her er toalettet til Anders Behring Breivik. Ila fengsel og forvaringsanstalt/Glefs AS

Dette er et arbeidsrom på Avdeling for særlig høy sikkerhet, der Anders Behring Breivik for øyeblikket er eneste insatte. Ila fengsel og forvaringsanstalt/Glefs AS

Dette er et arbeidsrom ved Avdeling for særlig høy sikkerhet, der Behring Breivik for øyeblikket er eneste insatte. Ila fengsel og forvaringsanstalt/Glefs AS

Treningsrom på Avdeling for særlig høy sikkerhet. Ila fengsel og forvaringsanstalt/Glefs AS

Her, på Ila, skal Anders Behring Breivik tilbringe store deler av livet sitt. Ila fengsel og forvaringsanstalt/Glefs AS

FS00041396.jpg Ila fengsel og forvaringsanstalt/Glefs AS

Luftegården ved Avdeling for særlig høy sikkerhet er godt sikret. Ila fengsel og forvaringsanstalt/Glefs AS

Luftegården ved Avdeling for særlig høy sikkerhet er godt sikret. Ila fengsel og forvaringsanstalt/Glefs AS

Ila fengsel er omgitt av høye gjerder. Ila fengsel og forvaringsanstalt/Glefs AS

Dette bildet er fra Avdeling for særlig høy sikkerhet, der Anders Behring Breivik har sittet det siste året. Ila fengsel og forvaringsanstalt/Glefs AS

Besøksrom på Avdeling for særlig høy sikkerhet. Ila fengsel og forvaringsanstalt/Glefs AS

Fredag faller dommen i terrorsaken mot Anders Behring Breivik (33). Da vil det bli avgjort hvorvidt terroristen er tilregnelig eller utilregnelig, og om han skal idømmes forvaring eller tvungen psykisk helsevern.

Uansett utfall vil han ende på Ila i en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Forskjellen er at den ene enheten vil drives som et sykehus med ansatte fra Dikemark, mens den andre vil være en forvaringsenhet med fengselsbetjenter.

— Sikkerheten blir ivaretatt uansett om vi håndterer en pasient dømt til tvungent psykisk helsevern eller straffedømt. Vi skal beskytte samfunnet mot kriminelle, sier direktør på Ila, Knut Bjarkeid, i en pressemelding.

Les også

Dette er sikkerhetstiltakene for Breivik - uansett dom

Særlig høyt sikkerhetsnivå

Det siste året har Behring Breivik sittet i varetekt under særlig høyt sikkerhetsnivå — det strengeste soningsregimet i Norge. Dette innebærer omfattende sikring av celler, oppholdsrom og luftegård.

Behring Breivik er for tiden eneste innsatte på denne avdelingen, selv om regimet er brukt ved tidligere anledninger. Det er bare Ringerike, Skien og Ila som har tilrettelagt for særlig høyt sikkerhetsnivå.

På Ila har den terrorsiktede tilgang på tre celler, hver på rundt 8 kvm. To av dem er omgjort til arbeidsrom og treningsrom. Avdelingen har også en egen luftegård med høye betongmurer og overdekket netting.

Den terrorsiktede har ikke hatt omgang med andre innsatte, selv om det i teorien kan åpnes for fellesskap på samme avdeling.

Forvaringsdømte blir alltid plassert i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Ila har 67 plasser for forvaringsdømte menn og gjennomsnittlig tidsramme på en forvaringsdom er for tiden på 13 år og 10 måneder.

Hverdag som på sykehus

Ettersom Behring Breivik kan bli erklært utilregnelig har Ila også har tilrettelagt for behandling inne i fengselet. Her vil hverdagen fortone seg som på et sykehus.

— I et slikt tilfelle vil enheten fungere som et sykehus, vi henlegger bare vår virksomhet i en annen bygning. De ansatte fra Dikemark vil selv ivareta egen sikkerhet innenfor enhetens lokaler. Ila vil ikke holde ekstra vakt, men stå for den ytre sikkerheten, sier Yngve Ystad, konstituerende avdelingsleder ved Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst.

Ifølge Ila vil Behring Breivik få en celle på rundt 9 kvm med bad dersom han blir erklært utilregnelig. Han vil også få tilgang til oppholds- og treningsrom, og muligheten til samvær med andre innsatte dersom fengselet åpner for det.

Om medisinering av pasienter på enheten sier Ystad at:

— Vi følger lover og regler. Selv om en meldes til oss som syk, betyr ikke det at vi behandler før vi har gjort vår undersøkelse, sier han.

Sosialiseres med betjenter

Som innsatt i fengsel på særlig høyt sikkerhetsnivå skal ikke Behring Brevik omgås andre innsatte. Hos Kriminalomsorgen heter derfor at mangel på fellesskap «skal kompenseres med utvidet kontakt med tilsatte og tilfredsstillende arbeids-, opplærings- og andre aktivitetstilbud og fritidssysler.»

Den innsatte vekkes klokken 07.00 på hverdager og klokken 09.00 i helgene, og blir låst inn på cellen klokken 20.30. Karl Gustav Knudsen, fengselsdirektør i Skien fengsel, sier at innsatte på særlig høyt sikkerhetsnivå aktiviseres ved for eksempel skole, lufting, monteringsarbeid, trening eller tilgang på bibliotek. Men alle aktivitetene gjennomføres i følge med ansatte.

- De ansatte er vanlige betjenter som er fast ansatt, sier Knudsen.

 1. Les også

  Breivik får fengslene til å skjerpe postkontrollen

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. 22. juli

Relevante artikler

 1. A-MAGASINET

  Hun jobber alene med 30 kriminelle. De er dømt for voldtekt, overgrep og drap

 2. A-MAGASINET

  Siste stopp før han sendes ut er et fengsel

 3. NORGE

  – Det var våre verdier som vant

 4. NORGE

  Solberg: – Ønskelig, men krevende å få 22. juli-senteret til det nye regjeringskvartalet

 5. NORGE

  Riksarkivet vil ikke utlevere Beredskapstroppens 22.-juli forklaringer

 6. NORGE

  Utøya-overlevende: – Oppfatter det ikke som en beklagelse