Norge

Hver tredje mindreårige asylsøker som alderstestes, er over 18

Fra januar til september alderstestet UDI 877 enslige mindreårige asylsøkere. En tredel av dem viste seg ifølge UDI å være over 18 år gamle.

Disse afghanske guttene bodde på Torshov transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere i sommer.
  • Ntb

I årets ni første måneder kom det til sammen 2696 asylsøkere i denne kategorien, og det er tre land som skiller seg ut, skriver VG. Nesten halvparten — 1.482 personer - kommer fra Afghanistan, mens 580 kom fra Eritrea og 253 fra Syria. Når myndighetene mistenker at en person likevel ikke er mindreårig, kan de gjennomføre alderstesting, der blant annet tenner og skjelett undersøkes.

Unge flyktninger:

Les også

- Viktig at de raskt får en trygg hverdag

— I perioden januar-september 2015 er det registrert 877 resultater fra aldersundersøkelse. 298 av disse var vurdert som over 18 år, opplyser seniorrådgiver Therese Bergwitz-Larsen i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Les også

Flere hundre asylbarn trenger et fosterhjem. I år har bare 23 barn fått ja.

— Generelt så er det slik at alle asylsøkere får behandlet sin søknad om beskyttelse individuelt, uavhengig av alder, men at vi har en mer barnesensitiv vurdering jo yngre barna er. Hvis det viser seg at en søker er voksen, vil vedkommende bli behandlet deretter og vurderingskriteriene kan være ulike for mindreårige og voksne, forklarer Bergwitz-Larsen. I tillegg kan det å lyve på alderen svekke søkerens troverdighet, sier hun.

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa