– Politiet og Forsvaret ute av stand til tilstrekkelig objektsikring

Politiet og Forsvaret er ikke i stand til – hverken sammen eller hver for seg – å sørge for god nok sikring av bygg og andre objekter i en trusselsituasjon.

Leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg ønsker mest mulig åpenhet om høringen rundt Riksrevisjonens funn.
  • NTB

– Hva er årsaken til Riksrevisjonens funn, spurte leder Martin Kolberg i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité under sin innledning til høringen mandag formiddag.

Komiteen er sterkt kritisk til at det snart seks år etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya fortsatt er svært alvorlige mangler i politiets og Forsvarets evne til å sørge for tilstrekkelig sikkerhet for avgjørende elementer i samfunnet – som departements – og myndighetsbygninger, vanntilførsel og informasjonssystemer.

Høringen tar sikte på å få klarhet i hvorfor situasjonen er så alvorlig, til tross for de klare oppfordringene i Gjørv-kommisjonens rapport og den politiske marsjordren etter 22. juli 2011. Situasjonen er «svært alvorlig» ifølge Riksrevisjonen. Dette er sterk språkbruk fra kontrollorganet, og betyr at liv og helse kan være i fare.

Statsministeren må svare

– Hva er grunnen til at Riksrevisjonens funn ikke ble gitt den nødvendige prioritet? Hva er årsaken til at sikring av departementsbygninger er forsinket? Og hva er årsaken til Riksrevisjonens funn, som viser at politiet og Forsvaret, hverken sammen eller hver for seg, er i stand til å sørge for tilfredsstillende objektsikring i en trusselsituasjon, spurte Kolberg i innledningen.

Erna Solberg (H) er innkalt til høringen. Det er også forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp). Også tidligere justisminister Anders Anundsen (Frp) skal delta.

Av ikke-politiske aktører var Kjetil Nilsen, direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), den første til å bli grillet av representantene mandag formiddag. I tillegg kommer forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, sjefen for Heimevernet, Tor Rune Raabye og politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Hemmelig informasjon

Høringen berører mye informasjon som er hemmeligstemplet. Kolberg redegjorde for de mange anstrengelsene som ble gjort i forkant for å avgradere deler av informasjonen i Riksrevisjonens rapport, men hverken en omskrevet rapport eller et sammendrag som Riksrevisjonen selv mente kunne offentliggjøres, er avgradert.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen ønsker likevel å holde høringen for åpne dører, selv om spørsmål og svar ikke kan avsløre hemmeligstemplet informasjon. Det kan bli aktuelt senere å holde en lukket høring, hvor gradert informasjon kan drøftes fritt.

– Komiteen ber om forståelse for at høringene i utgangspunktet skal være åpne, fordi det er viktig med åpenhet og offentlighet rundt debatten. At Riksrevisjonens rapport er gradert, kan ikke uten videre hindre Stortinget i praktisere åpen om viktige spørsmål for det norske samfunnet, sa Kolberg.

Høringen pågår mandag og tirsdag.