Islamsk Råd kan miste statsstøtten

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har bedt juristene i departementet om å se på om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier hun har bedt juristene i Kulturdepartementet om å se på bevilgningen til Islamsk Råd Norge på nytt.

– Jeg har bedt juristene i departementet se på om Islamsk Råd er i stand til å ivareta vilkårene for bevilgningen de har fått av et enstemmig Storting, sier Hofstad Helleland.

Nå har hun i tillegg innkalt Islamsk Råd Norge (IRN) til et møte etter at det mandag ble kjent at den eneste kvinnelige ansatte i organisasjonen bærer det ansiktsdekkende sløret nikab.

– Jeg har innkalt IRN til et møte for å høre deres vurdering av den alvorlige situasjonen de har satt seg selv i, sier kulturministeren til NTB.

Hun sier invitasjonen blir sendt allerede onsdag.

Les også

KOMMENTAR: Nikab-ansettelsen bør være spikeren i kista for støtte til Islamsk Råd

– Jeg har ikke noen mening om kvalifikasjonene til kvinnen som er ansatt, men jeg ser fram til å høre hvordan de opplever den tverrpolitisk svekkede tilliten organisasjonen nå møter, sier kulturministeren

Ansettelsen av Leyla Hasic (32) ble gjort mulig etter at et enstemmig Storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner. Det var IRN selv som søkte om ekstra penger til en ny stilling.

Les også

Islamsk Råd fikk statlig støtte til brobygging og dialog. Ansatte medarbeider med nikab.

Formålet med driftsstøtten på denne posten i statsbudsjettet, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd "knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige", heter det i budsjettet.

(©NTB)