Norge

Østfoldbanen kan få helt nye dobbeltdekkere

Nå jakter norsk jernbane moderne dobbeltdekkertog som kan settes rett inn på Østfoldbanen.

En favoritt i Sveits. Dobbeltdekkeren «Kiss», laget av samme produsent som lager Flirt-settene som nå dominerer InterCity- og lokaltrafikk på Østlandet.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

I mars kunne Aftenposten fortelle at det nye Jernbanedirektoratet ga Norske Tog AS (tidligere Norsk Togmateriell) i oppdrag å lete etter toetasjes togvogner.

Det var en historisk avgjørelse, etter at NSB gjennom flere tiår har avvist dobbeltdekkere på norske skinner.

Årsaken til snuoperasjonen er den hardt prøvede Østfoldbanen. Der passasjerene reiser med smekk fulle tog, men der det ikke er planlagt flere avganger sør for Ski før i 2027.

Nå skriver Dagens Næringsliv at Norske Tog nå går et skritt videre. De utlyser anbudskonkurranse for innleie av dobbeltdekkere.

En helt annen standard enn planlagt

Aftenposten får bekreftet at det ikke lenger bare dreier seg om brukte vogner, som kan henges på lokomotiver, men moderne togsett.

Kjell-Arthur Abrahamsen og Tormod Gjermundsen sto i spissen for NSBs kjøp av Flirt. Nå er Abrahamsen (t.v.) sjef for Norske Tog as.

Det betyr innleie til en helt annen pris. Men også en helt annen standard og komfort for passasjerene enn godt brukte vogner.

Norske Tog disponerer i dag persontog på norske skinner. De leier ut togsett til NSB. De skal også leie ut togsett til selskaper som eventuelt utkonkurrerer NSB, nå som flere strekninger er lagt ut på anbud.

 • TOGTRYLLERI? Da vi konfronterte Ketil Solvik-Olsen med manglende planer for flere avganger på Østfoldbanen sa han at han ikke kunne trylle. Men så valgte han å prøve likevel.

Så mange togsett som mulig

Grunnen til at Norske Tog velger å leie tog i stedet for å kjøpe er at denne prosessen går mye raskere. Mannen som i dag leder Norske Tog, Kjell-Arthur Abrahamsen, har tidligere uttalt til Aftenposten at en prosess med å kjøpe kan ta opp til fem år.

Anbyderne som skal konkurrere om leiekontraktene er ifølge Dagens Næringsliv blant andre den canadiske kjempen Bombardier, Siemens, Alstom og sveitsiske Stadler.

Og Abrahamsen opplyser at man i praksis er ute etter så mange togsett som mulig. Fristen for å levere anbud vil være før nyttår.

Ikke dobbelt så mange sitteplasser, men ...

En dobbeltdekker har fra 40 prosent og oppover mer kapasitet enn en vanlig togvogn. At de ikke gir dobbel kapasitet skyldes at de normalt er kortere enn for eksempel et Flirt-sett, og at noe plass går bort til trapper opp til annen etasje.

For dem som måtte frykte at de ikke kan kjøre i norske tunneler: Det klarer de aldeles utmerket, som de klarer det i andre land.

Derfor er det krise på Østfoldbanen

Tog fra Moss, Mysen og Ski til Oslo går smekk fulle, ofte også utenom rushtid.

Med Follobanen øker kapasiteten kraftig til Ski, men ikke videre sydover.

Lokaltogbanen Østfoldbanen er den klart mest forsinkede rundt Oslo.

Det er stor tilflytning til tettstedene som ligger langs Østfoldbanen. Spesielt peker Ås seg ut med sterk vekst. Universitetet her teller i dag over 5000 studenter, mens flere tusen også jobber her.

Tilbudet til pendlere til Ås er tog én gang i timen, fra Ås det samme, men med halvtimesavganger i rushtiden.

Oslo har satt opp takstene i bomringen kraftig. Ruter har svart med å utvide busstilbudet. På jernbanen har det ikke skjedd noe.

Nordbytunnelen holdes delvis eller helt stengt frem til mars 2019. Det gir ekstra pågang på Østfoldbanen.

Det finnes ikke konkrete planer for utvidelse av tilbudet på Østfoldbanen før i 2027.

Ambisjonene om å ta all økning i persontransporten med sykkel, gange og kollektiv er de samme for denne regionen som for regionene vest og nord.

Les mer om

 1. Dobbeltdekkere
 2. Vy
 3. Follobanen
 4. Østfoldbanen
 5. Samferdsel