Norge

F-35 skal gi Norge et troverdig forsvar i tiår fremover. Nå kommer de til Norge.

Fredag 3. november landet de tre første F-35 kampflyene i Norge. Hva skal de gjøre? Hva skal de beherske?

Norske F-35 under trening i USA. Flyene holder til ved Luke Air Force Base i Arizona, USA.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Dette er en kort-kort versjon med fakta om F-35. Du kan velge å lese en fyldigere versjon av Aftenpostens guide til F-35 her.

Ankomsten

De tre første F-35 kom fredag 3. Den store mottakelsesseremonien finner sted fredag 10. november.

Fra og med 2018 mottar Norge seks fly i året, til og med år 2024, da Norge i alt skal ha 52.

Pilot Ståle Nymoen foran et norsk F-35 fly i Arizona, USA.

Flyene

F-35 er kraftigere, sterkere og tyngre enn F-16, og har våpnene inne i flyet.

F-35 er et såkalt Stealth, eller lavsignatur-fly, som gjør det vanskelig å oppdage.

Det er 15,5 meter langt og 10,6 meter bredt, og har en skyvekraft på 40.000 pund.

Maks hastighet er 1931 km/t med normal våpenlast, rekkevidden ca. 2200 km.

Så forskjellige er F-16 (t.v.) og F-35

Våpnene

F-35 har missilvåpen mot luftmål, kanonvåpen mot luft- og overflatemål.

Dessuten langtrekkende presisjonsvåpen mot overflatemål og som støtte til hær- og sjøstyrker.

Det norskutviklede Joint Strike Missile (JSM) skal bli standard på norske F-35 i 2023–2024.

Luftforsvaret trener på å feste et JSM missil til en F-16 i en hangar på Ørland flystasjon. På F-35 plasseres missilene inne i flyet, for å opprettholde Stealth-funksjonen.

Oppgavene

Kampflyet får følgende roller i Forsvaret:

 • Avskrekke fienden.
 • Sikre Norge kontroll på eget luftrom.
 • Ha en lederrolle i fredstid og i det som kalles høyintensiv strid.
 • Støtte egne og allierte sjø- og landstyrker.
 • Kunne delta i internasjonale operasjoner.

Det er ikke egnet til å drive ubåtjakt.

I kamp

F-35 skal knekke motstandere med overlegen teknologi og situasjonsforståelse. Ved å slå til før de blir oppdaget.

Morten Hanche var første norske pilot i en F-35.

Status

Dagens utgaver skal kunne bekjempe alle typer luftmål og de fleste typer bakkemål, men får problemer mot godt bevæpnede krigsskip.

Ifølge Forsvaret er Stealth fortsatt en stor fordel.

I 2019 settes F-35 i norsk tjeneste. I 2025 skal de være fullt ut operative.

Pilotene

Norge skal ha 52 piloter.

Å utdanne hver pilot i USA koster rundt 55 millioner kroner.

En gjennomsnitts flytime i Norge vil koste rundt 110.000 kroner.

Støyen

SINTEF sier at F-35 gir en dobling av støy sammenlignet med F-16.

De 48 F-35 i Norge skal tilsammen fly 8050 timer i året. På Ørland blir det ca. 4730 avganger i året, fra 20 til 30 avganger og landinger daglig.

I perioder skal det flys døgnet rundt.

Skulle koste 18 milliarder - koster 81,3 milliarder

Å kjøpe 52 fly er i dag beregnet til å koste 81,3 mrd. 2018-kroner, rundt 60 mrd. mer enn 48 fly skulle koste da Stortinget vedtok kjøpet i 2008.

Det har kostet 50,5 mrd. dollar å utvikle F-35. Norge har bidratt med 122 millioner dollar.

Basen

På Ørland flystasjon kommer 45.000 m² ny bygningsmasse, 25.000 m² bygges om.

Prisen har økt fra ti til 12 mrd. kroner.

1,3 mrd. er satt av til å redusere støykonsekvenser for naboer.

Utrykning

Norge har i dag to F-16 fly på konstant beredskap for NATO. Fra 2021 skal F-35 overta oppgaven, fra Evenes lufthavn.

Det er gjerne disse flyene som sendes ut for å «avskjære» andre fly langs Norges territorialgrense.

Teknikere følger opp F-35 på Luke Air Force Base i Arizona, USA.

Vedlikehold

Tungt vedlikehold og oppgradering skal skje i Italia.

Norge blir et «regionalt motordepot», og daglig vedlikehold og mindre reparasjoner/oppgraderinger skal skje her.

Les mer om

 1. F-35
 2. Forsvarsdepartementet
 3. Kongsberg Defence & Aerospace
 4. Joint Strike Missile
 5. Jas Gripen
 6. Ørland
 7. Donald Trump