Norge

Sikkerhetsmyndigheten starter tilsyn og PST starter etterforskning etter sikkerhetsbrudd i Nødnett

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har besluttet åpne tilsynssak mot Direktoratet for nødkommunikasjon. Politiets sikkerhetstjeneste starter etterforskning.

Nødnettet består av radioterminaler, over 2000 basestasjoner og datasystemer.
 • Sigurd Bjørnestad
  Journalist
 • NTB

På Twitter melder Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at de skal etterforske hva som skjedde da indere kom inn i driften av det norske nødnettet.

– Vi har startet etterforskningen på bakgrunn av de opplysningene vi har. Noe av dette er kjent gjennom mediene, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

I første omgang skal PST etterforske om det har forekommet brudd på sikkerhetsloven.

– Vi holder alle muligheter åpne. De kjente aktørene vil bli kontaktet umiddelbart, sier han.

– DNK er positive til at alle forhold ved denne saken nå blir grundig gjennomgått og at fakta kommer frem. Det er viktig at alle parter bidrar til å belyse saken, sier pressevakt Tina Kjensli Dyrseth i Direktoratet for nødkommunikasjon

Uten sikkerhetsklarering

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) ble allerede 22. desember i fjor gjort oppmerksom at indiske IT-arbeidere uten sikkerhetsklarering hadde fått tilgang til det norske nødnettet.

Arbeiderne kunne satt store deler av nettet ut av drift. Ifølge NRK godkjente ledelsen i DNK at deler av underleverandøren Broadnets nettverk skulle driftes fra India.

NRK: Jobbes med å avklare sikkerhetshull

– Vi ville ikke anbefalt at de sa ja til at IP-nett ble driftet fra India hvis de hadde tatt kontakt med oss, sier en sentral kilde som jobber med sikkerhet hos myndighetene til NRK.

Kilden utelukker ikke at direktoratet kan ha brutt sikkerhetsloven. Etter det NRK erfarer, jobbes det nå intenst med å avklare hvor store hull som finnes i nødnettet.

Starter tilsyn over helgen

– Vi begynner til uken med tilsyn i Direktoratet for nødkommunikasjon. Vi vil ha samtaler med aktuelle personer og innhente dokumentasjon for å se om prosedyrer og bestemmelser i sikkerhetsloven eller forskriftene er fulgt eller om det foreligger brudd, sier informasjonssjef Trond Øvstedal i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Lov om forebyggende sikkerhet (sikkerhetsloven) inneholder en rekke bestemmelser om sikkerhetsklarering av personer, men også om sikkerhet og klarering for leverandører og underleverandører. Overtredelse av sikkerhetsloven straffen med bøter eller fengsel i inntil ett år, hvis overtredelsen ikke rammes av andre og strengere straffebud.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) beskrev tirsdag sikkerhetsbruddet som «et svært alvorlig tillitsbrudd» og har bedt DNK redegjøre for hvordan Broadnet kunne gi de indiske IT-folkene tilgang som krever sikkerhetsklarering.

Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg (Ap), sa onsdag at sikkerhetsbruddet blir tatt opp i komiteen.

Flagger hjem

Nødnettet er et eget nett som bare nødetatene har adgang til. I Nødnett-transmisjonen eies om lag 60 prosent av linjene av staten. Disse driftes av Motorola.

Om lag 10 prosent av linjene leies fra Broadnet. Det er gjennom denne leverandøren indere har kommet inn i driften av nødnettet.

– Vi ser alvorlig på saken. Dette er et klart tillitsbrudd mellom staten og leverandøren Broadnet, sa direktør Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

Nødnetts underleverandør Broadnet flytter nå all IT-drift hjem til Norge fra India.

– Etter en totalvurdering har vi kommet til at vi flytter driften av nettet til Norge for å fjerne enhver tvil om hvorvidt sikkerheten er godt nok ivaretatt, sier driftsdirektør Torbjørn G. Krøvel i Broadnet.

Det var NRK som først meldte om saken tirsdag denne uken.

 1. Les også

  Aftenposten mener: Nødnettet må sikres bedre

 2. Les også

  Nødnettet ble driftet av India-ansatte som ikke var sikkerhetsklarert

Les mer om

 1. Nødnett
 2. PST