Høyesterett forkaster anken til drapsdømt i Kristin-saken

Dommen på 13 års fengsel blir stående. Henning Hotvedt anke over drapet på Kristin Juel Johannessen er forkastet av Høyesterett.

Henning Hotvedt og hans forsvarer Brynjar Meling i retten.
  • NTB

Hotvedt anket både for å be om en mildere straff og for å be landets øverste domstol vurdere om saken heller skulle vært ført for tingretten enn for lagmannsretten.

Kristins far i retten: – De skulle medisinere meg hvis jeg la bort saken. Det ville jeg ikke.

Det er anken over saksbehandlingen som nå er forkastet. Fra før var det klart at Høyesteretts ankeutvalg ikke tillot anken over straffeutmålingen fremmet.

Kristin Juel Johannessen ble drept da hun dro for å bade på Mørk i Hedrum kommune nordøst for Larvik.

Hotvedt (40) ble 8. september i fjor dømt til 13 års fengsel for drapet på tolv år gamle Kristin Juel Johannessen i 1999.

Samme mann ble også dømt for drapet i 2002, men frifunnet ett år senere fordi en DNA-test viste at hår fra åstedet ikke stammet fra ham.

I 2015 ble han pågrepet igjen, og Gjenopptakelseskommisjonen gjenåpnet saken, som endte med en ny fengselsdom.