Regjeringen møter motbør. Kan bli nødt til å justere forslag om telefonsalg-forbud.

Regjeringen vil innskrenke muligheten til å drive telefonsalg, men vil slite med å få flertall for forslaget på Stortinget. Flere bransjer frykter at hundrevis av arbeidsplasser kan forsvinne.

Hensynet til arbeidsplasser ved norske callsentre er en av årsakene til at Regjeringen vil slite med å få flertall for alle forslagene til ny markedsføringslov.

Under tirsdagens høring i Stortinget om den nye markedsføringsloven tegnet det seg raskt et tydelig mønster:

De aller fleste forslagene til endringer er det stor enighet om. Men det er ett omstridt unntak: Forslaget om å forby telefonsalg overfor egne kunder, med mindre kundene har bekreftet at de ønsker det.

Regjeringen har foreslått lovendringen for å sikre at forbrukere i størst mulig grad skal slippe denne salgsformen. Forbrukerombudet har applaudert forslaget og mener det vil hindre uønskede salgshenvendelser.

- Telefonsalg oppleves som en uønsket salgsform, og det er klart behov for enkelte innstramminger i regelverket, sa forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth under høringen tirsdag - og viste til at en rekke land har strengere lovgivningen på dette området enn det Norge har.

Ap går imot - KrF vurderer det samme

Men forslaget har møtt kraftig kritikk fra flere hold. Aktører innenfor blant annet forsikring, medier og reiseliv har hevdet at forslaget, dersom det blir vedtatt, vil gi kundene en dårligere tjeneste. Dette synet får bransjen gehør for på Stortinget.

– Det virker underlig å vedta en lov som vil forby for eksempel et forsikringsselskap å ta kontakt med egen kunde for å tilby en bedre forsikring, mener Hege Haukeland Liadal (Ap), medlem av Stortingets familie- og kulturkomite.

Arbeiderpartiet ønsker å opprettholde denne muligheten, og alt tyder derfor på at partiet går imot forslaget. Spørsmålet er hva Regjeringens støttepartier Venstre og KrF vil gjøre.

– Vi har ikke konkludert ennå, men vi ser poengene som bransjen peker på, sier Geir Bekkevold (KrF).

Et mulig kompromiss: Kundene defineres tydeligere

Etter tirsdagens høring i Stortinget vil politikerne vurdere to hensyn opp imot hverandre: Forbrukernes beskyttelse mot uønskede henvendelser og næringslivets behov for å ta kontakt med egne kunder.

Direktør Stein Johnsen i Hovedorganisasjonen Virke.

Men i tillegg handler saken også om arbeidsplasser. Hovedorganisasjonen Virke, som organiserer callsenter-bransjen, opplyser at flere aktører hevder arbeidsstokken kan bli redusert med 40–50 prosent dersom forslaget blir vedtatt.

Resultatet kan bli et kompromiss. I stedet for å forby telefonsalg til egne kunder uten godkjenning, kan det komme en tydelig definisjon av hvem som kan beskrives som kunde.

– Det vil gjøre det enklere for de seriøse aktørene og lettere å ta de useriøse. I dag er dette veldig utydelig, mener direktør Stein Johnsen i Hovedorganisasjonen Virke.