IRN hevder utmeldte moskeer truet med ultimatum de ikke kunne godta

Islamsk Råd Norge (IRN) skriver at fem moskeer og organisasjoner har meldt seg ut, etter at IRN nektet å godta et ultimatum mot generalsekretæren.

IRN sier de ikke kunne akseptere et angivelig ultimatum fra fem utmeldte organisasjonene mot generalsekretær Methab Afsar.
  • NTB

IRN har vært klar over uenighetene i organisasjonen lenge, og har hatt en rekke diskusjonsmøter internt det siste året, opplyser de i en pressemelding. Der bekrefter de samtidig at fire moskeer samt organisasjonen Den Islamske Informasjonsforeningen har meldt seg ut.

IRN understreker at de har forsøkt å imøtekomme medlemsorganisasjonene som har vært uenige i retningen paraplyorganisasjonen har tatt.

– Det sittende styret har brukt mye tid på intern dialog for å unngå utmeldinger fra IRN. Det ble nedsatt en komité bestående av leder, nestleder, dialogansvarlig og informasjonsansvarlig som har hatt utallige møter med medlemmene, skriver IRN.

– Det ble på eget initiativ startet intern dialog fra IRNs medlemmer i Rogaland. De har hatt flere møter og bidratt positivt. I tillegg til det har flere imamer og moskeledere fra forskjellige steder i landet også bistått i denne interndialogen. Alt dette har resultert i økt samhold og bedre forståelse av situasjonen blant majoriteten av IRNs medlemmer, skriver de videre.

Likevel hadde de fem organisasjonene under et av møtene fremmet et ultimatum mot generalsekretær Methab Afsar, og ifølge IRN truet med å trekke seg dersom deres krav ikke ble innfridd.

–Dette ultimatumet kunne ikke IRN som organisasjon akseptere, skriver IRN.

De understreker likevel det er synd at medlemmer melder seg ut.

–Vi synes det er leit at disse medlemmene ikke ønsket å være med videre der IRN skal drives i tråd med demokratiske organisatoriske regler, heter det i pressemeldingen.