Norge

Segway-fyll på Aker Brygge til Høyesterett

Høyesterett skal fredag avgjøre om det er ulovlig å kjøre ståhjuling i beruset tilstand. Da må det vurderes om en Segway er en motorvogn eller ikke.

Er dette en motorvogn? Det skal Høyesterett nå ta stilling til.
  • NTB

Bakgrunnen er en hendelse på Aker Brygge i 2014, der en 33-åring ble stoppet av politiet mens han kjørte Segway med promille på minst 1,96. Han hadde kun kjørt 10-20 meter i gangfart, og innrømmer at han var full, men at han ikke trodde han gjorde noe ulovlig. Spørsmålet er nå om dette var uforsvarlig lek med noe som har hjul og motor eller om han faktisk fyllekjørte med motorvogn:

– Høyesterett skal ta stilling til om selvbalanserende kjøretøy av typen Segway er motorvogn etter veitrafikkloven og veitrafikkloven § 22, som forbyr kjøring av motorvogn med mer enn 0,2 promille, som for bil, sier statsadvokat Monika Krag Pettersen til NTB.

Definisjoner

Mannen ble først tiltalt etter veitrafikkloven § 22, og politiadvokat Bente Vengstad la ned påstand om fengsel i 18 dager og bot på 96.000 kroner for kjøring i ruspåvirket tilstand. Oslo tingrett konkluderte imidlertid med at Segway'en ikke er en motorvogn, og mannen ble frikjent i november 2015. Dette er for øvrig i tråd med definisjonene i Sverige og Danmark, der selvbalanserende kjøretøy er klassifisert som sykkel med hensyn til promillekjøring.

Påtalemyndigheten anket til Borgarting lagmannsrett, som i april i år kom til motsatt konklusjon: «En ståhjuling omfattes utvilsomt av ordlyden i legaldefinisjonen av motorvogn».

Segwayførerens forsvarer, John Christian Elden er ikke enig:

– Det fremstår som ulogisk at en elektrisk tohjuling med maksfart på 20 kilometer i timen skal rammes av den strenge promillelovgivingen, mens en elektrisk sykkel med mye større hastighet ikke gjør det. Loven bør være logisk.

Konsekvens

Hvis Høyesterett faller ned på at ståhjulingen er en motorvogn, blir lagmannsrettens kjennelse stående. Hvis ståhjulingen ikke er en motorvogn, kan en fører fremdeles siktes etter andre lover for ruspåvirket bruk.

Ståhjulingen kan falle i kategorien kjøretøy, sammen med elsykkel og sykkel:

– Førere av slike kjøretøy er underlagt et generelt forbud om å ikke å føre kjøretøyet når man ikke er skikket til å gjøre det på en trygg måte. Man må da foreta en konkret vurdering av hvordan for eksempel ruspåvirkning innvirker på muligheten for å kjøre på en trygg måte, sier Krag Pettersen.

Hvis en ståhjuling heller ikke kategoriseres som kjøretøy, men som for eksempel leketøy, vil det fremdeles være lover som gjelder:

– Alle trafikanter er etter veitrafikkloven § 3 pålagt å opptre på en slik måte i trafikken at det ikke kan oppstå fare eller skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret, sier Krag Pettersen.

  • Les også:
  • Inge Norwie fikk nytt liv med ståhjuling
  • Slik gikk det da vi testet Segway gjennom morgenrushet

Les mer om

  1. Segway
  2. Aker Brygge
  3. John Christian Elden
  4. Høyesterett
  5. Trafikk