Norge

Lengst ventetid for pasienter med lungekreft

Hver sjette kvinne med brystkreft får behandling innen 20 virkedager etter henvisning. Færre enn fire av ti lungekreftpasienter kommer til behandling like raskt.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil samle alle aktørene for å finne ut hvordan noen sykehus greier å få kreftpasienter raskt til behandling. Foto: GORM KALLESTAD

 • Helene Skjeggestad
  Korrespondent i Russland
 • Tine Dommerud
  Journalist

KREFTGARANTIEN. Helsemyndighetene vil nå utrede hvorfor bare 40 prosent av lungekreftpasientene får behandling inne 20 virkedager etter at henvisningen er sendt.

 1. juli år lanserte Regjeringen et mål om at 80 prosent av kreftpasientene skal ha startet sin behandling innen 20 virkedager. I går la helse— og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen frem nye tall på hvor mange som får behandling innenfor normen. Tallene viser at:
 • 6 av 10 brystkreftpasienter får behandling innen 20 dager
 • 6 av 10 med tykktarmskreft får behandling innen 20 dager
 • 4 av 10 med lungekreft får behandling innen 20 dager
  Det er kun pasienter med disse diagnosene som er kontrollert. Til sammen utgjør disse diagnosene omtrent 30 prosent av alle krefttilfeller.

- Store forskjeller

— Tallene viser store forskjeller mellom sykehusene og mellom de ulike krefttypene. Flere sykehus har nådd målet om at 80 prosent av pasientene skal få behandling innen 20 dager, sier Strøm-Erichsen. Hun vil fortsette å følge tallene tett.

- Fra neste år vil vi måle hvor stor andel av pasientene som får behandling innen 20 virkedager for alle kreftpasienter, sier helse- og omsorgsministeren.

Strøm-Erichsen mener målet om at 80 prosent av pasientene skal få behandling innen 20 virkedager er ambisiøst.

— Men vi må tørre å sette mål. Bare på den måten kan vi bli bedre. For å bli bedre må vi identifisere flaskehalsene og innrette tilbudet annerledes, sier hun.

Les også

Ble nektet brystoperasjon fordi hun var for gammel

Flaskehalsene

Helsemyndighetene vil se nærmere på hvorfor lungekreftpasientene kommer dårligst ut i tallene

— Det kan skyldes at utredningen i seg selv for denne pasientgruppen er mer omfattende, sier direktør i Helsedirektoratet, Bjørn-Inge Larsen, og legger til at nå begynner arbeidet med å finne flaksehalsene i systemet.

Hvor dramatisk er det for disse pasientene at de ikke kommer tidligere til behandling?

— Det spiller en rolle hvor lang tid det tar før man kommer til behandling. Men mesteparten at tiden er gått fordi pasienten selv ikke er klar over sykdommen, sier Larsen.

Få diagnoser

Også Kreftforeningen ønsker at man skal gå dypere ned i tallmaterien.

- Lungekreft er en av de mest utbredte kreftdiagnosene i Norge og den har dårlig overlevelse. Derfor må vi ned i tallene for å finne ut om det finnes akseptable forklaringer på hvorfor ventetiden er slik den er for lungekreftpasienter, sier Kreftforeningens generalsekretær, Anne Lise Ryel.

Hun er positiv til at man fra neste år skal se på ventetiden for alle kreftdiagnoser.

-plass neste år, sier Ryel.

tine.dommerud@aftenposten.no

 1. Les også

  Twittersuksess på 20 timer

 2. Les også

  Innrømmer for dårlig kunnskap om egne helsereformer

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Lungekreft blir oversett eller feiltolket

 2. NORGE
  Publisert:

  Anders Kristoffersen har en dagbok fra sin samboers krefthistorie. På første side står det: "Skal Tone dø?"

 3. NORGE
  Publisert:

  Ap: Krever forslag til tiltak for kronisk syke og døende i høst

 4. NORGE
  Publisert:

  Kreftmedisin fikk grønt lys

 5. NORGE
  Publisert:

  50 millioner til Norges største kreftstudie

 6. NORGE
  Publisert:

  Fagråd: To norske sykehus bør slutte å operere for lungekreft