Mann funnet livløs på celle og døde senere. Spesialenheten gransker saken.

Spesialenheten for politisaker er koblet inn etter et mistenkelig dødsfall i Telemark. Mannen som døde, var satt i arrest og ble funnet livløs på cellen onsdag.

En 53 år gammel mann døde torsdag morgen på sykehuset Telemark i Skien. Mannen ble ifølge Sør-Øst politidistrikt innbragt for arrest onsdag ettermiddag etter å ha blitt pågrepet i Midt-/Vest-Telemark lensmannsdistrikt.

– Arrestoppbevaringen på politihuset i Skien ble gjort etter at vedkommende ble fremstilt for en lege, som klarerte at dette var en forsvarlig håndering av ham, sier politiinspektør Dag Størksen ved Sør-Øst politidistrikt.

Etter en tid ble arrestanten funnet livløs på sin celle. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, og han ble deretter fraktet til sykehuset.

Antar at mannen ble syk

– Dette er en trist hendelse. Det er for tidlig å si noe om hva som er årsaken til at han døde, og Spesialenheten er kontaktet i saken. Det er besluttet obduksjon, og etterforskningen vil vise hva som er årsaken til at han døde. Vi antar at dette skyldes et sykdomsforløp som var ukjent for oss, sier politiinspektør Dag Størksen.

Hadde ingen fysiske skader før arresten

Den arresterte mannen hadde ingen fysiske skader da han ble innbragt. Det er heller intet som tyder på at dødsfallet er selvpåført.

Størksen opplyser til Aftenposten at 53-åringen ble satt i arresten etter at han var involvert i en hendelse som ga grunnlag for straffeforfølgning og pågripelse. Hva dette forholdet var, vil han ikke gi detaljer om.