Reagerer på «PSTs kartotek» av stortingspolitikere: – Mulig å gjøre på en mindre inngripende måte

Tidligere etterretningsoffiser Mahmoud Farahmand setter spørsmålstegn ved PSTs registrering av folkevalgte fra en vennskapsgruppe. Samtidig går han ut mot politikernes manglende forståelse for fremmede staters etterretningsvirksomhet i Norge.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får kritikk fra EOS-utvalget for systematisk registrering av stortingspolitikere som er med i en vennskapsgruppe.

Bør PST kunne registrere folkevalgte fra en vennskapsgruppe? Nei, mener EOS-utvalget. Tirsdag formiddag slapp utvalget en rapport der det slo fast at den nasjonale sikkerhetstjenesten PST systematisk har registrert stortingspolitikere som er med i en venneforening til en fremmed stat.

PST har ikke vært enig i kritikken som er reist mot tjenesten i EOS-utvalgets årsrapport.

Hverken EOS-utvalget eller PST vil oppgi hvilken forening det er snakk om, men VG har vært i kontakt med stortingsrepresentant Runar Sjåstad (Ap) fra Finnmark som er leder for Norsk Russisk Venneforening på Stortinget.

– Det kan godt være at det var jeg som sendte medlemslisten til PST, sier Sjåstad til VG.

Til Aftenposten sier Sjåstad at han ikke kan si sikkert at det er hans forening som er omhandlet i EOS-utvalgets rapport, men bekrefter at PST tilbød seg å orientere foreningen om sikkerhetstiltak og utenlandsk etterretning.

– Medlemslisten har PST fått for å bruke den til møteinnkalling. Jeg ser ikke noe problem med dette så lenge listen blir brukt til det som var hensikten. Men hvis navnelisten skulle brukes til noe annet enn møteinnkalling, så er det over grensen, sier han.

PST er ikke enig i kritikken de får fra EOS-utvalget for å ha registrert de folkevalgte som er med i en venneforening til en fremmed stad.

Hva ble funnet?

Aftenposten har kontaktet EOS-utvalget for å spørre hva utvalget fant om vennskapsforeningen hos PST. Utvalget ønsker ikke å utdype dette, ettersom det er sikkerhetsgradert informasjon, sier utvalgets leder, Svein Grønnern.

Vennskapsgruppens medlemmer kommer fra partier både godt til høyre og venstre på Stortinget. Kun to av partiene på Stortinget har ikke medlemmer i foreningen. EOS-utvalget mener at det ville vært tilstrekkelig å registrere vennskapsgruppen, og at det var unødvendig å registrere medlemmenes navn.

EOS-utvalget mener at registreringene av stortingsrepresentantenes medlemskap må vurderes i lys av det skjerpede kravet som tilsier at det skal være «strengt nødvendig».

– Å være medlem i en vennskapsgruppe er ikke alene nok til at PST skal registrere en, sier Grønnern.

EOS- utvalget og Svein Grønnern mener det ikke holder å være medlem i en vennskapsgruppe for at PST skal registrere en.

Setter spørsmålstegn ved «PSTs kartotek»

Mahmoud Farahmand, tidligere etterretningsoffiser og nå ansatt hos det private sikkerhetsselskapet BDO sikkerhet og beredskap, tviler ikke på at PSTs registrering av politikerne på Stortinget har vært etter loven. Han setter derimot spørsmålstegn ved om det er nødvendig.

– Det er mulig å gjøre dette på en mindre inngripende måte, sier Farahmand til Aftenposten.

Han har selv jobbet med informasjonsinnhenting for de hemmelige tjenestene, og har forståelse for at PST ønsker å kartlegge og holde oversikt over mulige tilnærmingsmetoder og innhentingsmuligheter for fremmede etterretningstjenester.

– Men det må være proporsjonalt, riktig, nødvendig og ha en hensikt.

Han er usikker på om «PSTs kartotek» over folkevalgte fra vennskapsgruppen møter disse kriteriene. Men viser til at etterretningstjenestene i Norge er blant verdens mest etterretlige og åpne.

PST har overfor EOS-utvalget argumentert for at registreringen av stortingsrepresentantene var nødvendig, fordi det dreide seg om å orientere politikerne om truslene fra fremmed etterretning slik at de ble i stand til å «beskytte seg selv».

Mahmoud Farahmand har tidligere jobbet for de hemmelige tjenestene i Norge som etterretningsoffiser. Han setter spørsmålstegn ved at PST har registrert stortingspolitikere som har vært medlem av en vennskapsgruppe.

Kritisk til de folkevalgte: – Nokså bevisstløse

Farahmand er sikker på at PST har hatt de folkevalgtes og norske interesser i tankene. Det er viktig for PST å ha kjennskap til politikernes forbindelser og aktivitet, hvis de på et senere tidspunkt for eksempel skulle bli statssekretær i et sensitivt departement. Hensikten er å kunne forebygge innhenting og påvirkning av norske politikere og beslutningstagere.

– Det bør likevel kunne gjøres uten at man fører et kartotek. Muligens kan vi ha offentlige lister over de folkevalgtes deltagelse i diverse sosiale fora og grupper. Slik vil vi kunne hindre at de kommer i en utfordrende situasjon på grunn av kontakt med fremmede makter, sier han.

Farahmand mener at norske politikere ikke alltid tar inn over seg faren fra andre staters etterretningstjenester.

– Jeg tror vi må gi PST litt rett i måten de har operert på. Flere av våre stortingsrepresentanter er nokså bevisstløse når det kommer til å forstå hvordan fremmede nasjoner, spesielt stormakter, ønsker å få innflytelse, sier han.

Han viser blant annet til Kina som den siste tiden har sendt store forsendelser av helseutstyr fra Kina i forbindelse med koronautbruddet.

Kinesiske myndigheter gjør dette fordi de ønsker innflytelse. De ønsker å påvirke norske prosesser, nordmenns sinnelag og synspunkter. Norge har en strategisk posisjon og tilgang til strategiske ressurser. Her kan både olje, fisk og thorium nevnes, sier han.