Norge

50 togsett er på vei

Nye tog skal hjelpe 50 000 pendlere. Dagpendlere som reiser vest og nord for Oslo, får bedre dager i 2012 og 2013, ifølge NSB. Men østfoldpendlerne: Ingen bedring før om ti år.

NSB type 74, av produsenten kalt Flirt, er et elektrisk togsett bestilt av NSB høsten 2008.
  • John Hultgren
    Utenrikssjef

Det er NSBs 50 nye togsett av typen Flirt som ifølge togselskapet skal gi bedre tider for dagpendlere i retning Asker, Spikkestad i Buskerud, Dal på Romerike og Kongsvinger.

Som Aftenposten tidligere har omtalt, er den store togrevolusjonen som skulle komme rundt Oslo neste år, satt på vent. Som det fremgår av statsbudsjettet, er også den nye datoen som er satt for et stort togløft, desember 2014, høyst usikker.

Bedre tider

Men nå lover NSB likevel gradvis bedre tider for mange dagpendlere de tre neste årene, takket være Flirt. Dette er forbedringene, slik sjefen for persontogene i NSB, Tom Ingulstad, lanserer dem:

• Desember 2012: Det blir to tog i timen mellom Oslo og Dal, noe som kommer passasjerer i retning Lillestrøm til gode. Reisetiden mellom Oslo og Eidsvoll går ned. Det blir to tog i timen mellom Oslo og Spikkestad, noe som kommer passasjerer i retning Asker til gode. Det blir ett tog i timen mellom Oslo og Kongsvinger.

• Desember 2014: Mellom Asker og Lillestrøm skal det gå tog hvert 10. minutt. Tog som stopper på alle holdeplasser mellom Asker og Lillestrøm vil gå hvert kvarter hele dagen. For InterCity mellom Skien og Lillehammer blir det flere avganger, men kun mellom Drammen og Eidsvoll. InterCity mellom Halden og Oslo forlenges til Lysaker stasjon.

Ambisjoner i statsbudsjett

— Dette er en ikke ubetydelig forbedring. Det innebærer en konkretisering av målene for 2012 og 2014, sier Gorm Kjernli, Ap-medlem i Transportkomiteen på Stortinget.

- Statsbudsjettet sier på den ene siden at det kommer et større løft i 2014, på den andre at en dato vanskelig kan fastsettes fordi løftet er avhengig av at en rekke prosjekter må være i havn. I hvilken grad kan folk stole på at forbedringene kommer ?

- Hovedsaken er at ambisjonene nå endelig er forankret i statsbudsjettet, og at det finnes et konkret mål for hvilket tilbud kundene skal få. Så er det mye jobb, store prosjekter og mange detaljer som skal på plass for å få det til, sier Kjernli.

Østfold må vente

Ifølge Tom Ingulstad holder det til rundt 50 000 pendlere i områdene som vil merke større og mindre forbedringer.

— Vi er nå sikre på at det omsider vil lysne for mange pendlere, som på Vestfoldbanen, sier Ingulstad.

- Hva med pendlerne i sørøst, mot Ski og gjennom Østfold?

— Her er dagens spor fullt utnyttet. Vi må vente med å øke kapasiteten til Follobanen står klar.

- Vil østfoldpendlerne også fortsatt måtte leve med de korte togsettene som for tiden kjøres som ekstratog i rushtrafikken?

— Vi vil forsøke å gjøre noe med dette. Men klok av skade tør vi ikke love noe. Reisende er opptatt av forutsigbarhet. Vi ser derfor ingen grunn til å kaste blår i øynene på dem som kommer fra Ski og Moss, sier Ingulstad.

Follobanen skal etter planen stå ferdig rundt 2020. Ettersom den nye banen skal gå i tunnel mot Ski, vil byggingen i liten grad påvirke trafikken på dagens spor.

NSBs nye togsett av typen Flirt skal gi bedre tider for dagpendlere som reiser vest og nord for Oslo.

Les også

  1. Forbrukerrådet ber pendlere trosse NSB

  2. NSB til pendlere: Gå av og på toget på fylkesgrensen

  3. NSB med gladmelding: Du får ikke bot med to månedskort

  4. Togsatsinger i Oslo utsettes