Anders Talleraas dømt for bedrageri, men slipper fengsel

Borgarting lagmannsrett opprettholder dommen for grovt uaktsomt bedrageri, men gjør straffen betinget.

Anders Talleraas er i Borgarting lagmannsrett dømt for uaktsomt grovt bedrageri.
  • Morten Andersen

Tidligere stortingsrepresentant Anders Talleraas ble i 2010 dømt til seks måneders ubetinget fengsel for grovt uaktsomt bedrageri etter at han uberettiget hadde mottatt vel 2,6 millioner i alderspensjon fra Stortinget.

Borgarting lagmannsrett har i dag forkastet Talleraas' anke, slik at domfellelsen opprettholdes, men straffen på seks måneders fengsel er gjort fullt ut betinget, skriver Økokrim i en pressemelding.

Talleraas ble sammen med Magnus Stangeland i mai 2010 tiltalt for grovt uaktsomt bedrageri etter å ha mottatt alderspensjon etter den såkalte 75-årsregelen i den tidligere loven om pensjon for stortingsrepresentanter.

Stangeland ble frikjent av Høyesterett tidligere i år.

Lagmannsretten har vurdert at Stangeland opplyste Stortinget om sin konkrete inntektssituasjon, inkludert inntekter fra styreverv, mens Talleraas ikke gjorde noen av delene.

Påtalemyndighetens straffepåstand i lagmannsretten var seks måneders fengsel, hvorav tre måneder betinget.

Det er nå opp til riksadvokaten å avgjøre om påtalemyndigheten skal anke over straffutmålingen.