Smittevern-sjefslutter etter 21 år

Den profilerte smitteverneksperten Preben Aavitsland har sluttet ved Folkehelseinstituttet.

Preben Aavitsland.
  • Jørgen Svarstad

En av landets mest profilerte smitteverneksperter, Preben Aavitsland sluttermandag ved Nasjonaltfolkehelseinstitt etter å ha jobbet der i 21 år.

— Tiden er inne for å prioritere familien, som bor i Kristiansand, sier Aavitsland i en pressemelding.

— Men det var vemodig å levere oppsigelsen før jul og nå ha siste dag på jobben på min 49-årsdag, fortsetter han.

Aavitsland sluttet mandag.

Svineinfluensaen

Aavitsland vært ansatt ved Nasjonalt folkhelseinstitutt instituttet siden 1991, blant annet som overlege, stabssjef, beredskapsdirektør, avdelingsdirektør, fungerende divisjonsdirektør og til sist som assisterende divisjonsdirektør ved Divisjon for smittevern. Aavitsland har i løpet av karrieren vært sentral i håndteringen av flere store smittevernsaker i Norge, herunder det såkalte Dent-o-sept-utbruddet i 2002, SARS-trusselen i 2003, legionelloseutbruddet i Sarpsborg i 2005, E coli-utbruddet i 2006, og sist influensapandemien i 2009.

-Han pendler mellom Oslo og Kristiansand Han har fått barn og synes det ble for slitsomt å pendle, forteller sier direktør ved Folkehelseinstituttet Geir Stene-Larsen til Aftenposten.no.

Skal starte for seg selv

Folkehelseinstituttet har fått mye kritikk etter håndteringen av svineinfluensaen i 2009. 2,2 millioner nordmenn fulgte myndighetenes klare råd om å vaksinere seg mot svineinfluensa. Minst 45 barn og unge skal ha fått narkolepsi etter svineinfluensavaksinen, har VG avslørt.

-Har håndteringen av svineinfluensaen noen sammeneheng med at han trekker seg?

-Nei, det har det ikke. Det har ikke vært et tema i denne sammenhengen, det er en helt personlig avgjørelse han har tatt, sier Larsen.

— Jeg skal nå først ha en lang vårferie i det fine sørlandsværet før jeg skal bygge opp min egen virksomhet som forsker og rådgiver i smittevern og beredskap, sier Aavitsland.