Norge

Slik har du aldri sett Oslo lufthavn før

Koronakrisen har ført til dramatisk mindre flytrafikk og eieren, statlige Avinor, kan tape milliarder i år.

Den gamle utenlandsterminalen på Gardermoen (til høyre på bildet) er ikke i bruk under koronakrisen. I høyre billedkant skimtes noen av SAS-flyene som står lagret. Dronebildet er tatt i samarbeid med Anders Martinsen/UAS Norway.
 • Hans O. Torgersen
  Hans O. Torgersen
  Journalist

Bildet viser at den ene utenlandsterminalen, til høyre i bildet, er tom for fly. Man ser også at det bare står to-tre biler på den store parkeringsplassen øst for kontrolltårnet.

Den eneste parkeringsplassen som er full av biler på Gardermoen nå, er den som bilutleieselskapene bruker.

Rundt om på flyplassen har SAS og Norwegian parkert 60 av sine fly som er tatt ut av trafikk. De står med motorene dekket til blant annet utenfor GA-terminalen ved vestre rullebane.

Vestre rullebane er fortsatt i bruk, mens østre bare er i beredskap etter at trafikken på landets hovedflyplass har falt kraftig under koronakrisen.

Tidligere hadde flyvelederne i det 89 meter høye kontrolltårnet ansvaret for over 700 flybevegelser (starter og landinger) i døgnet. Nå er tallet 120 på de travleste dagene. Antallet passasjerer på den vanligvis travle lufthavnen har falt like mye.

Tall som Avinor la frem i april viste en nedgang på 56 prosent i antall reiser via selskapets flyplasser fra mars i fjor til mars i år. I påskeuken var nedgangen rundt 95 prosent.

Vestre rullebane på Oslo lufthavn er den eneste av de to rullebanene som er i bruk etter en dramatisk nedgang i flytrafikken. Ved GA-terminalen bak rullebanen (det opplyste området) står flere Norwegian-fly med innpakkede motorer etter at de er tatt ut av trafikk. Bildet er tatt i samarbeid med Anders Martinsen/UAS Norway, som var ansvarlig for droneoperasjonen etter tillatelse fra Avinor og OSL.

Avinor har ansvaret for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart.

Kan tape milliarder

Det statlig eide selskapet kan komme til å tape milliarder i inntekter i 2020. Inntektene fra Oslo lufthavn var i 2019 på 5,9 milliarder kroner. Det var over halvparten av Avinors samlede driftsinntekter.

I en e-post til Aftenposten svarer kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud slik på spørsmålet om hvor stort inntektsbortfallet kan bli:

– På årsbasis snakker vi om flere milliarder kroner. Siden Avinor har børsnoterte obligasjonslån, går vi generelt ikke ut med fremtidsprognoser som ikke er allment kjent i markedet. Fremtidsutsiktene blir kommentert i de kvartalsvise regnskapsrapporteringene.

Rapporten for første kvartal 2020 blir publisert av Avinor 13. mai.

– Situasjonen er alvorlig. Avinor har aldri vært stilt overfor tilsvarende utfordringer, noe som gjelder for hele luftfartsbransjen. Men vi har en god dialog med eier, Samferdselsdepartementet. Vi kommer til å finne løsninger på den situasjonen vi er i. Norge er helt avhengig av et godt fungerende luftfartssystem for at samfunnet og næringslivet skal fungere, skriver kommunikasjonssjefen.

– Solid konsern

Høeg Ulverud beskriver Avinor som et solid konsern.

– Vi jobber med å tilpasse oss dagens situasjon. Dette vil innebære lavere investeringer, reduserte kostnader, mindre innleie av ekstern bistand mm. Finansielt er vi godt rustet i det korte perspektivet. De langsiktige løsningene er det gode prosesser på.

Så langt har Avinor redusert investeringene i år med ca. én milliard kroner.

Bildene er tatt med drone i et samarbeid med interesseorganisasjonen for dronebransjen i Norge, UAS Norway. Organisasjonens daglige leder og dronepilot, Anders Martinsen, var ansvarlig for operasjonen.

Det gjelder vanligvis en forbudssone mot droner innenfor en sone fem kilometer fra norske lufthavner. Droneoperatører kan etter søknad få forhåndsgodkjenning av lufttrafikktjenesten, kontrolltårnet på flyplassen, til å fly likevel.

På Gardermoen gis slik tillatelse kun i unntakstilfeller. Det var en slik tillatelse som UAS Norway fikk, og flyvningene ble gjennomført sammen med Aftenpostens dronepilot.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  KOMMENTAR
  Publisert:

  Dette er sjelden kost i norsk politikk

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5