Mange får ikke lærlingplass: Bekymrede elever fikk snakke med Erna Solberg

Elever på flere yrkesfag innen salg og service sliter med å finne lærlingplasser til høsten på grunn av koronakrisen. Tirsdag fikk noen av dem snakke med Erna Solberg (H) om den usikre fremtiden.

Lærer Åshild Tårnesvik (til høyre) i videosamtale med fire elever og Erna Solberg. Nederst på skjermen til venstre i bildet ser vi elevene Fahim Majid Shafi og Aiza Ashras. Cathrine Riis Lilleaas (til venstre) er lærer på en annen skole og deler hjemmekontor med Tårnesvik mens de videregående skolene er stengt.
  • Frøydis Braathen

– Det er vanskelig ikke å vite hva som skjer til høsten. Det gjør meg usikker og bekymret, sier Aiza Ashras (17).

Hun går på service og samferdsel-linjen på Etterstad videregående skole og skal ut som lærling i salgsfaget til høsten. Men hun har ennå ikke fått lærlingplass.

– Jeg har sendt mange søknader, men koronasituasjonen gjør at få kaller inn til intervjuer. Bedrifter som sliter økonomisk, vil kanskje ikke bruke tid og penger på å tilby lærlingplasser nå, sier Ashras.

Bare 5 av 20 har fått læreplass

Sammen med tre andre elever på service og samferdsel-linjen fikk hun tirsdag snakke med Erna Solberg og stille henne spørsmål om lærlingplasser og arbeidsmarkedet på et videomøte.

Lærer Åshild Tårnesvik ved Etterstad videregående sier det er en markant nedgang i elever som har skaffet seg lærlingplass i salgsfaget, sammenlignet med samme tid i fjor.

– Blant elevene mine på service og samferdsel har bare 5 av 20 fått lærlingplass. Til høsten blir reiseliv en del av denne yrkeslinjen, og det er vel den bransjen som sliter mest nå, forteller Tårnesvik.

– Regjeringen har ikke svar på alt

Fahim Majid Shafi er en av elevene på samme linje som nå tar praksisbrev og er utplassert hos Jordbærpikene på Storo Storsenter i Oslo. Til høsten vil han få fortsette som lærling på kafeen. Han føler seg heldig, men er samtidig usikker på hva fremtiden vil bringe.

– Selv om jeg er sikret en lærlingplass, tenker jeg at om situasjonen skulle bli verre igjen og kafeen må stenge, så sitter jeg uten plass.

Da kafeen måtte stenge i to uker 16. mars, ble 29 ansatte permittert.

– Regjeringen sier at de gjør sitt beste, men de har jo ikke svar på alt, sier Shafi.

Fahim Majid Shafi sammen med daglig leder Viviann Hjelmseth hos Jordbærpikene på Storo Storsenter. Hjelmseth er så fornøyd med innsatsen til Shafi at hun vil gi ham lærlingplass til høsten.

Regjeringen ser på ulike tiltak for lærlinger

Under videomøtet spurte han Solberg om hva regjeringen vil gjøre for å påvirke bedrifter til å ta inn lærlinger når bedriftene ikke har plass til vanlige ansatte.

Solberg svarte at næringslivet er opptatt av å beholde lærlingene så langt det lar seg gjøre.

– Vi har gitt økonomisk støtte til bedrifter som sliter, og vi samarbeider nå med næringslivet. Vi ser på ulike tiltak for å gjøre det attraktivt for bedriftene å beholde lærlingene, sa Solberg.

Hun tror at selv om flere bedrifter sliter nå, lærte mange av krisen i byggebransjen etter finanskrisen.

– Da tok ikke bedriftene inn lærlinger, og det tok lang tid å bygge opp igjen et miljø med arbeidstagere i denne bransjen, sa Solberg.

«Praksis» på skolen i stedet for i bedrift

En annen elev ville vite hva som skjer med dem som skal være lærlinger til høsten, men ikke får noen lærlingplass.

– Det er en av de tingene vi jobber med å finne en løsning på. Én mulighet kan bli at elevene får undervisning og praksis via skolen i stedet for ute på en arbeidsplass, men at de likevel skal få fagbrev. Vi jobber både med skolene og næringslivet nå for å finne løsninger, sa Solberg.

– Færre ansatte i varehandelen

Aiza Ashras spurte hva Solberg tenker om arbeidsmarkedet fremover. Solberg sa at hun tror det tar noen år før vi kommer helt tilbake til en normal arbeidsmarkedssituasjon.

– Noen bedrifte vil ikke klare seg gjennom dette, og det kan ta tid før det kommer nye bedrifter. Samtidig blir veldig mange ting digitalisert nå. I varehandelen kommer vi derfor til å se færre ansatte. Men i Norge har vi et godt utgangspunkt, fordi vi har et godt utdanningssystem. Mange må belage seg på å ta en ny utdannelse underveis i yrkeslivet, sa Solberg.

– Men aller først, sørg for å fullføre nå. Husk at utdanning er viktig for å klare seg i arbeidslivet, sier Solberg.