Norge

Amerikansk professor frykter norsk boligboble

Prisutviklingen i det norske boligmarkedet ser ut som en boble, mener den amerikanske professoren Robert Schiller, mannen som forutså dot.com-krasjet og boligkollapsen i USA.

I løpet av 20 år har den reelle boligprisen i Norge steget med 240 prosent, og de siste fem årene har prisveksten vært 35 prosent. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX Foto: Aas, Erlend/SCANPIX

 • Ntb

– De tallene jeg har sett, virkertilstrekkelig dramatiske til at jeg vil se på det norske boligmarkedet som enboble, med mindre det er grunner til at prisene skal stige så kraftig, sierYale-professoren til Stavanger Aftenblad.

I løpet av 20 år har den reelle boligprisen iNorge steget med 240 prosent, og de siste fem årene har prisveksten vært 35prosent. I USA har det vært en prisnedgang på 33 prosent i samme periode,ifølge Schillers egen boligprisindeks.

– Grafen jeg har sett over prisutviklingen desiste 20 årene, er et livstidsspenn for mange nordmenn. For dem ser dette utsom at det er livets realiteter, snarere enn en boble, sier Robert Schiller.

Boblen punkterte boblen

Schillersom onsdag skal tale på forvaltningsselskapet Skagen Fondenes nyttårskonferansei Oslo, sier det likevel er vanskelig å vite om vi virkelig går mot en kollapsi boligprisene her hjemme.

– Men dette ser ut til å være temmelig nærslutten, sier Schiller til Dagens Næringsliv.

Professoren mener det som oftest ikke er enekstern faktor som punkterer boblen. Han sier det ikke var finanskrisen somknuste boligboblen i USA, men stikk motsatt.

– Det var fallende boligpriser fra 2006 somtil slutt utløste finanskrisen. Det var boblen selv som punkterte boblen, sierSchiller.

Nye boligområder

Schillermener de enorme økningene i boligprisene ikke har noen sammenheng med de storeoljefunnene den siste tiden, men at prisveksten trolig heller har kulturelleårsaker.

– Folk kan se på oljefunnene som kilde tilgenerell optimisme, og det farger folks tanker om å investere i eiendom. Detskaper en opplevelse av muligheter og optimisme, og det skyver vekk tanken påat Norge kan bli et nytt Irland, sier Yale-professoren.

Etter finanskrisen i 2008 har boligprisene iIrland sunket med 43 prosent siden toppen.

Schiller mener politiske løsninger som å åpnenye områder for boligbygging kan bidra til å dempe bobletendensene i Norge.

– I århundrer har byer spredd seg lengerutover. Jeg kan ikke skjønne at det kan være et problem i Norge. Er det noedere har nok av, så er det land, sier professoren.

Relevante artikler

 1. BOLIG

  Leiligheten kostet 520.000 kroner i 1998. 21 år senere er prisen femdoblet.

 2. BOLIG

  Tror på sterk vekst i boligmarkedet også neste år

 3. A-MAGASINET

  Bolig kan gjøre deg like rik som børs. Spørsmålet er om det vil vare.

 4. BOLIG

  Boligprisstatistikken: Boligprisene litt opp i mars

 5. KOMMENTAR

  Hurra, boligprisene synker! Medisinen virker på oss.

 6. BOLIG

  Boligprisene: – Aldri vært solgt så mange boliger ved utgangen av august som i år