Norge

Livvakter i PST jobber 650 timer overtid for å vokte statsråder

14 timer overtid i uken, 46 uker i året. Alt for å beskytte Norges politikere. - Dette er på kanten, sier utvalgsleder Kim Traavik.

I Traavikutvalgets rapport om PST kommer det frem at livvaktene jobber 650 timer overtid per år. Utvalgsleder Kim Traavik mener dette kan svekke sikkerheten. Foto: Olsen Olav

 • Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent

I oktober 2009 innførte Stoltenberg-regjeringen nye arbeidstidsbestemmelser for politiet. Dette har gjort det langt mer vanskelig å løse de viktige livvaktsoppdragene som PSTs livvaktstjeneste utfører utenfor Oslo og i utlandet.

Hver livvakt i gjennomsnitt jobbet ca 650 timer overtid i 2011, viser ferske tall.

Ser man bort fra seks uker med ferie, betyr dette i snitt 14 timer i uken hele året.

— På kanten

Tallene er hentet fraTraavikutvalgets rapport, som ble lagt frem for justisminister Grete Faremo mandag formiddag. Utvalget har fått i oppdrag å gjennomgå politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Les også

Mener PST må forbedre seg på 50 punkter

«Dette er åpenbart et svært høyt nivå, som vanskelig lar seg opprettholde over tid og som er problematisk fra en arbeidsmiljøsynsvinkel», heter det i rapporten.

Til Aftenposten sier utvalgsleder Kim Traavik at de finner dette uholdbart:

— Vi synes dette er på kanten av flere grunner: Det går hardt utover hver enkelt medarbeider, og det er et problem at man ikke får tid til å gjøre nødvendig opplæring, øvelse og trening. Skal man opprettholde en skjerpet livvakttjeneste, så er det nødvendig å ha tid til å holde kompetansen ved like, sier Traavik.

Kan svekke sikkerheten

Rovdriften på livvaktene rundt statsminister Jens Stoltenberg og de andre politikerne som til en hver tid beskyttes av PST, kan også få følger for sikkerheten.

Traavik-utvalget advarer mot at dette kan føre til at livvaktene ikke får mulighet til å trene:

«Ved siden av belastningen på den enkelte tjenestemann, kan det høye aktivitets- og overtidsnivået også få negativ innvirkning på mulighetene for å gjennomføre nødvendig trening og øvelse».

Samtidig som overtidsregningen har gått rett til værs, har også kostnadene økt voldsomt.

I 2008 utgjorde livvaktutgiftene ca 12 prosent av PST-budsjettet på 317 millioner kroner. Regjeringen brukte i fjor 77 millioner kroner på livvakttjenesten. Dette innebærer en vekst på 38 prosent i løpet av tre år.

Styrke bemanning

En av Traavik-utvalgets anbefalinger er å ansette flere til tjenesten.

— Vi mener det er nødvendig å styrke bemanningen av livvakttjenestene. Hvis ikke vil man ikke frigjøre kapasitet til å få ned overtidsbelastning og den nødvendige treningen, sier han til Aftenposten.

- Hvor mange stillinger mener dere er tilstrekkelig?

- Vi har ikke satt noe tall på dette. Vi mener at PST og justisdepartementet har handlingsrom til å følge opp våre forslag. De må se hvordan dette skal skrus sammen, vi har ikke villet være normative på slike punkter.

Les også

<span style="font-size:110%">Kan kun spane<br/> på fire samtidig </span>

Trenger ikke følge loven

Politiet er unntatt fra nesten alle overtidsbestemmelsene som i dag gjelder for vanlige arbeidstagere. Politiet har egne arbeidstidsbestemmelser, og her ligger også egne regler for livvakttjenesten.

Det betyr at politiet i prinsippet ikke er bundet av noen regler når det gjelder hvor mye overtid de skal arbeide.

For andre arbeidstagere er hovedregelen 200 overtidstimer i løpet av et kalenderår. I tillegg kan man inngå avtaler om opp til 300 timer overtid. Det maksimale taket er 400 timer, hvis man får dispensjon.

Samtidig slår arbeidsmiljøloven fast at alle arbeidsgivere er ansvarlige for at arbeidstagerne har en forsvarlig arbeidstidsordning, slik at arbeidstagerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger.

— Det foreligger en del spesielle ordninger som gjør at dette er lovlig. Man kommer ikke bort ifra at det er en spesiell tjeneste som etter sin karakter må finne sted på tider av døgnet hvor de fleste andre ikke jobber, og når man er på, gjelder det 24/7. Det kommer man ikke bort i fra – men det må likevel være mulig å rullere slik at man kan hente seg inn og gå nødvendig trening slik at de skal kunne beholde sin «cutting edge»-kompetanse, sier Traavik til Aftenposten.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Tusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven ble aldri rapportert oppover

 2. NORGE

  Pleie- og omsorgsarbeidere på institusjoner er mer utsatt for vold og trusler enn noen andre yrkesgrupper. Inklusive politi og fengselsansatte.

 3. LEDER

  Aftenposten mener: Pussig avgjørelse om inhabilitet

 4. NORGE

  Utvalg sier ja til overvåking av all internett- og teletrafikk som krysser Norges grense

 5. NORGE

  Avsløringene om kommunen ble fulgt av avsløring om NRK. Lovbruddene hoper seg opp.

 6. POLITIKK

  Koronakrisen utløser strid om arbeidstid