Norge

Toppembetsmenn vil ha eget innenriksdepartement

Flere toppembetsmenn er sterkt uenig i hvordan Regjeringen organiserer ledelsen av Politiet, justissektoren og beredskapsarbeidet i Norge.

Justisdepartementets egne embetstopper gjennom mange år retter hard kritikk mot veien statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og justisminister Grete Faremo (Ap) har valgt for justis- og beredskapsdepartementet etter 22. juli. Her fra redegjørelsen i Stortinget 28. august i år.
 • Andreas Bakke Foss
  Journalist
 • Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent

Hans Olav Østgaard, som i 15 år har sittet i ledelsen i Justisdepartementet, mener dagens justis— og beredskapsdepartement har fått så mange oppgaver at det burde deles i to: Et justis- departement og et innenriksdepartement.

Hovedansvaret for å rette opp alle feilene som 22. juli-kommisjonen avdekket ligger hos justisminister Grete Faremo.

I vinter etablerte Regjeringen et nytt Justis- og beredskapsdepartement, og statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har gitt Faremo oppgaven med å rydde opp i politiet og gjennomreise tilliten til Regjeringens beredskapsarbeid.

Får kritikk

Men nå retter Faremos to tidligere nærmeste toppsjefer, Morten Ruud og Hans Olav Østgaard, meget hard kritikk mot løsningen Regjeringen har valgt:

- Etter 22. juli, og etter siste statsrådsskifte, har oppmerksomheten blitt dreid veldig mot beredskapsspørsmål, sa Ruud, som er tidligere departementsråd i Justisdepartementet, til 22. juli-kommisjonen.

«Han la til at det er naturlig at det blir slik, og at man kan leve med det under forutsetning om at det endrer seg igjen over tid», skrives det i referatet.

- Beredskapsdepartement

Men ifølge referatet mener Ruud likevel at Faremo har oppmerksomheten dreid for mye mot disse spørsmålene: «Han spissformulerer dette med å si at Justisdepartementet etter hans oppfatning i dag ikke er et justisdepartement, men et beredskapsdepartement.»

Les også

Hadde ikke så «mye peiling» på hva som skulle foregå

For stort

Det vakte oppsikt i våres da både Ruud og Østgaard sluttet brått og Faremo satte inn Tor Saglie som ny departementsråd.

Hans Olav Østgaard, tidligere assisterende departementsråd som siden 1997 har vært med på å lede Justisdepartementet, sier det er «flere som stiller spørsmål om Justisdepartementet er blitt for stort».

«Spørsmålet nå er hvorvidt Justisdepartementets opprinnelige oppgaver drukner i beredskapsspørsmål», sa han til kommisjonen

Faremo under press

Kritikken fra Faremos to tidligere toppsjefer kommer på toppen av mange problemer for justisministeren:

 • Tidligere politidirektør Øystein Mæland har rettet hard kritikk mot hennes lederstil, og har sagt at han følte seg presset til å gå av.
 • Tillitsvalgte har slått alarm om forholdene under Faremo. De beskriver en ny kultur under Faremo «som de ansatte ikke kjenner seg igjen i».
 • En kartlegging av arbeidsmiljøet under Faremo viser at nesten halvparten av hennes medarbeidere vurderer å slutte.
  Deler av det tradisjonelt så lojale byråkratiet føler seg overkjørt av en statsråd som har svært dårlig tid med å gjenreise tilliten til Stoltenberg-regjeringen før neste stortingsvalg.

Flere folk

Østgaard sier rett ut at det vil kreve «flere titalls nye medarbeidere i departementet på dette feltet» dersom man skal klare å følge opp det han beskriver som det «betydelig økte politiske ambisjonsnivået».

Østgaard personlig sier han ville vurdert å dele det i retning av et Justisdepartement og et Innenriksdepartement.

«Svært ufullstendig»

Østgaard kommer også med oppsiktsvekkende uttalelser om Faremos stortingsmelding om samfunnssikkerhet, hvor Regjeringen redegjør for hvordan krisearbeidet skjedde 22. juli. Østgaard reagerer kraftig på Faremos fremstilling overfor Stortinget:

«Fremstillingen i meldingen kan i beste fall karakteriseres som svært ufullstendig, og gir ingen begrunnelse for de vanskelige avveininger og avgjørelser som i løpet av kort tid måtte tas, og som fremgår blant annet av min forklaring til kommisjonen», sa Østgaard til 22. juli-kommisjonen.

— Konkluderer ikke med endringer

Justisminister Grete Faremo (Ap) mener 22. juli-kommisjonens rapport drøfter nettopp om departementet er for stort og har for mange oppgaver.

- Kommisjonen drøfter også utførlig Justis- og beredskapsdepartementets brede portefølje, uten å konkludere med konkrete forslag til endring. Dette vurderes fortløpende, og det er allerede gjennomført mindre endringer, sier hun.

Om stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet, som ble lagt frem i juni i år, sier Faremo følgende:

- Kommisjonen viser til Regjeringens forslag om å legge samvirkeprinsippet til de etablerte prinsipper om ansvar, likhet og nærhet for krisehåndtering. Dette er, etter kommisjonens oppfatning, et godt initiativ.

Hun legger til grunn at embetsverkets intervjuer har vært viktige bidrag til rapporten.

- Mitt inntrykk basert på det som er referert, er at intervjuene bygger opp under kommisjonens rapport, sier Faremo.

 1. Les også

  Mangler klare linjer Embetsverk får skyldenPolitikere lytter ikke

 2. Les også

  Regjeringen har sluppet alle 22. juli-intervjuene

Morten Ruud, tidligere departementsråd i justisdepartementet.
Hans Olav Østgaard, tidligere assisterende departementsråd