- Høyblokka må bevares

Å rive høyblokken i Regjeringskvartalet ville være kulturpolitisk helt håpløst, og på lang vei latt terroristen få vinne frem.

Arkitekturhistoriker, Lars Roede, (t.v.) Erling Fossen, byantikvar i Oslo, Janne Wilberg og arkitekt, Peter Butenschøn, under debatten på Bymuseet i Oslo tirsdag om regjeringsbyggets fremtid.
  • Arve Henriksen

Det var konklusjonen da regjeringsbyggets fremtid sto på agendaen under en debatt i regi av Oslo Museum tirsdag kveld.

Urbanist Erling Fossen ble temmelig ensom i oppfatningen om at bygget må rives.

Både byantikvar Janne Wilberg og arkitekt Peter Butenschøn, samt flere arkitekter som var til stede i salen var klokkerklar på at bygget må bevares. H-blokken representerer et nasjonalt kulturminne, som forteller historien en statsskikk som ble formet i dette kvartalet.

— Dette bygget representerer et helstøpt og historisk meget interessant monument over fremveksten av norsk statskultur gjennom 100 år. Det er knapt noe bygg i Norge som på samme måte representerer demokratiets utvikling, sier arkitekt Peter Butenschøn.

Les også

<span style="font-size:95%">Vurderer å rive selv<br/> om bygningen holder</span>

Høyblokken midt i Regjeringskvartalet huset før 22. juli både Statsministerens kontor (SMK) og Justisdepartementet med tilsammen rundt 300 ansatte.

Flere ansatte har gitt uttrykk for at de ikke ønsker å vende tilbake til høyblokken i Regjeringskvartalet, selv om den er i god nok stand til å rehabiliteres.

Dette trodde Butenschøn ville endre seg med årene.

— Jeg tror det er helt feil å tro at ingen vil jobbe i dette huset. Det er forståelig at de føler dette nå, men når bygningen er ferdig restaurert om 3‑4 år, tror jeg situasjonen er en helt annen. Det er åpenbart at mange har ettervirkninger av 22. juli, men det vil tape seg, sier han.

Noen tok også til ordet for at bygningen ville få stor symbolsk og historisk betydning i fremtiden, og at en riving ville være en seier for terroristen.

Terrormonument

Erling Fossen var derimot av en motsatt oppfatning.

— Skal vi bare late som ingenting er skjedd? Lar vi blokka stå, vil vi få et gigantisk monument over en massemorder, og vi kan ikke gå forbi uten å tenke på den personen som vi ikke skal nevne navnet på. Jeg tror ikke det å dysse ned alt som er skjedd er en god strategi, sa Fossen.

Fredningsklar

Statsråd Rigmor Aasrud, Statsbygg og Riksantikvaren var alle invitert til å delta i debatten, men alle var forhindret fra å komme.

Byantikvar Janne Wilberg var derimot klokkerklar i sitt syn på skjebnen til H‑blokka.

— Høyblokka og Y‑blokka var vurdert fredet i utgangspunktet. Hendelsene 22. juli gjør ikke dette til et dårligere fredningsprosjekt. Dette er et av de få høyhusene her i byen jeg er villig til å kjempe for.

Erling Fossen måtte tåle mye kjeft både fra salen og av sine meddebattanter.

— Det er jo meg mot røkla dette, sa Fossen.

Han var opptatt av hvordan menneskene i denne byen opplever byrommet rundt Regjeringskvartalet.

— Statsminister Jens Stoltenberg sa at vårt svar på terror er mer åpenhet, mer demokrati. Når du ser på dette bygget så er det verken åpen og heller ikke demokratisk.Det er ingenting ved høyblokka og Y‑blokka som signaliserer en slik åpenhet, sier Fossen.

— Det sosialdemokrati vi hadde eksisterer ikke lenger, høyblokka representerer derfor ingenting av den pluralistiske befolkningen som i dag finnes i Oslo, sier Fossen.

Hjelp

Regjeringen har bedt om hjelp fra utenlandske eksperter for å se på tilstanden til bygningsstrukturen, og de håper å ha klart et godt teknisk svar rundt jul. Da skal de samtidig avgjøre om Norge fortsatt skal ha et regjeringskvartal.

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud under befaringen i H-blokka.

Aftenposten har tidligere vært i kontakt med ulike entreprenører, men de synes det er vanskelig å komme med kostnadsestimater, ettersom skadeomfanget fortsatt er ukjent.

Kan bli billigere å bygge nytt

— Men det kan koste mer å rehabilitere enn å bygge nytt, sier administrerende direktør Kurt Opseth, i Backe Entreprenør Holding AS, og legger til at prisen på rehabilitering avhenger av hvor ille det er.

Opseth tror at det vil koste opp til en milliard kroner å bygge et nytt regjeringskvartal.

Det eneste usikre rundt en eventuell riving av bygget var hvordan dette eventuelt skulle rives.

— Jeg kan ikke helt skjønne hvordan vi rent praktisk skulle ha revet det? Vi kan jo ikke sprenge et bygg som denne terroristenforsøkte å sprenge, uttalte en av tilhørerne i salen.

H-blokka få minutter etter at bomben gikk av 22. juli.
Bomben førte til omfattende skader på R4, S-blokken og Y-blokken som ligger rundt høyblokken.