-Vanskelig å fastslå hva som er forsvarlig praksis

Helsetilsynet mener tannlegebransjen krever ekstra oppmerksomme forbrukere.

Les også:

— Vi ser i tilsynssaker at det kan være vanskelig å fastslå hva som er forsvarlig praksis i tannhelsetjenesten. Det er lettere å vurdere hva som er forsvarlig behandling på andre områder i helsesektoren, og det er en tilsynsmessig utfordring, sier Anne Myhr, fagsjef i Statens helsetilsyn. Hun mener det er vanskelig å generalisere noe om bransjen ut fra Forbrukerrådets rapport.

— Vi kan ikke på grunnlag av dette si at bransjen er for dårlig, men vi ser at det er viktig at forbrukermyndighetene kommer på banen og informerer på en god måte, sier Myhr.

«Noen sover i timen»

Helsedirektoratet har nylig kommet med en ny veileder for god klinisk praksis i tannhelsetjenesten, som legger vekt på konserverende behandling.

— Vi tror nok de aller fleste følger god klinisk praksis, men det er alltid noen som sover i timen, sier Erik Hviding, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Han mener overbehandling er et større problem enn underbehandling.

— Dersom du gjør et inngrep i en tann i form av fylling eller krone, er det et angrep på tannen. Derfor bør man i mange tilfeller vente med behandling, sier han.