Norge

Vil ha en nordisk ekspertgruppe til å vurdere diagnosen

De rettsoppnevnte psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby konkluderte med at Anders Behring Breivik er paranoid schizofren. Nå er det uenighet om diagnosen i Den rettsmedisinske kommisjon, som skal godkjenne rapporten.

Det bør oppnevnes nye rettspsykiatere til å vurdere Anders Behrings Breiviks diagnose, sier den anerkjente svenske psykiateren Johan Cullberg.

  • June Westerveld
    June Westerveld

Minst tre av de syv medlemmene i rettspsykiatrisk kommisjon er ikke enige i at rapporten om Anders Behring Breivik holder mål, ifølge NRK.

Les også

Breiviks far: – Den verste terroristen siden 2. verdenskrig

Kommisjonen vurderer rapporten som ble levert av de rettspsykiatrisk sakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim den 29. november. Denne rapporten er omstridt siden den konkluderer med at Behring Breivik lider av paranoid schizofreni og er psykotisk, og at han dermed ikke kan straffes med vanlig fengsel.Etter det NRK erfarer er det nå full splid i kommisjonen om Breiviks diagnose, og de kjenner til at minst tre av medlemmene i kommisjonen har store innvendinger mot rapporten. Spesielt nestlederen Gunnar Johannessen skal være kritisk til konklusjonen om at Behring Breivik er psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig.

Ikke overrasket

— Det overrasker meg ikke i det hele tatt at det er uenighet i kommisjonen. Det forundrer meg mer at det ikke har vært enda flere som har sagt at de er uenige hittil, sier Johan Cullberg. Han er svensk professor i psykiatri og forfatter av en rekke anerkjente lærebøker.

Les også

- Tre kommisjonsmedlemmer kritiske til rapporten om Breivik

Da rapporten kom ut i slutten av november, stemplet psykiatriprofessoren den som "støtende uprofesjonell" i et debattinnlegg i den svenske avisen Dagens NyheterCullberg har selv lest rapporten til Husbø og Sørheim, og synes det er vanskelig å forstå at de har kommet frem til at Behring Breivik lider av diagnosen paranoid schizofreni.

— Jeg har gjennom flere tiår arbeidet både klinisk og forskningsmessig med psykoseproblematikk. Når jeg har lest rapporten om Breivik har jeg undersøkt nøye med hensyn til de kriterier man har for schizofreni, men finner ikke at kriteriene er oppfylt.

Er samlet og konsentrert

Cullberg forteller at samtalesituasjonene som er inngående beskrevet i rapporten viser at Breivik er en samlet og konsentrert person.

— Diagnosen schizofreni innebærer at man har en splittelse og man har vanskelig for å konsentrere seg. Breivik har vist en kolossal evne til å konsentrere seg om en svært komplisert og sammensatt oppgave på egen hånd. Mesteparten av rapporten taler nemlig imot diagnosen paranoid schizofreni.

Cullberg sier han tror det er mer sannsynlig at Breivik har en alvorlig personlighetsforstyrrelse.

— De sakkyndige har ikke gjort noen undersøkelse av denne diagnosen som jeg tror vil treffe bedre på Breivik. De har bestemt seg direkte for at dette var en bisarr psykotisk ytring, det synes jeg er meget spesielt.

Vil ha ny rapport

Cullberg er glad og lettet over at det nå kommer frem at det er uenighet i den rettspsykiatriske kommisjonen som skal vurdere rapporten.

— Det er viktig for Norge, og det er viktig internasjonalt, at denne vurderingen blir riktig. At det nå kommer frem at det er uenighet bør føre til at det oppnevnes nye sakkyndige, sier Cullberg.

Han mener dette er en såpass alvorlig sak at en ny vurdering ikke kun bør gjøres av norske psykiatere.

— Synne Sørheim og Torgeir Husby har vært svært bestemte i sine meninger. Når det viser seg at dette stemmer dårlig med andres mening, så er mitt råd at det oppnevnes nye psykiatere fra forskjellige skoler, og gjerne en fra Norge, en fra Danmark og en fra Sverige. En internordisk vurdering er min anbefaling.

Dansk slakt

Også den danske psykiaterenHenrik Day Poulsen sier han er «lettere rystet» over rettspsykiaternesundersøkelse av Behring Breivik, melder NTB.

Day Poulsen sier han har lestkonklusjonen i rapporten, som han har fått av en norsk kollega.

– Jeg har lest konklusjonen, som er på knappe30 sider, og jeg mener ikke at kriteriene Verdens helseorganisasjon har sattfor bruk av diagnosen schizofreni, er oppfylt, sier den danske spesiallegen tilRitzau.

Ifølge Poulsen, som selv har gjennomført ethundretall rettspsykiatriske undersøkelser, er det ikke tilstrekkeligdokumentert at Anders Behring Breivik lider av paranoid schizofreni.

– Hans ekstreme holdninger er jo noe man kanfinne på den ekstreme høyrefløyen på internett og andre steder. Jeg mener ikkede har dokumentert at mannen er sinnssyk, sier Poulsen, som nå tar til orde foren ny undersøkelse.

– Det er bruk for en «second opinion», sierhan ifølge NTB.

june.westerveld@aftenposten.no

Kritisk: Psykiater Johan Cullberg.