Norge

Korrupsjonssiktede i Nittedal får ikke tilgang til dokumenter fra politiet

Først i august vil de fire siktede få innsyn i dokumenter om sin egen sak, tror advokaten til en av de siktede.

Geir Lippestad er advokat for ordføreren i Nittedal. Lippestad har fått tilgang til sakens dokumenter, men han får foreløpig ikke diskutere innholdet hverken med sin klient eller offentlig.
 • Sigrid Gausen
  Journalist
 • Beth-Kajsa Elveos
  Journalist

Forrige uke ble det kjent at ordfører Hilde Thorkildsen i Nittedal i Akershus sammen med tre andre er siktet i en korrupsjonssak. De siktede er venner og nekter alle straffskyld i saken. Tirsdag forrige uke var de alle inne til avhør hos Økokrim.

Advokatene i saken sier at Økokrim ikke har villet dele etterforskningsdokumentene med de siktede. Advokatene kan velge å motta dokumentene, men da har de taushetsplikt om innholdet overfor sine klienter.

Dette kalles å klausulere dokumenter.

Petar Sekulic er advokaten til en av de siktede i korrupsjonssaken. Han sier hans klient er sikker på at saken blir henlagt når Økokrim har etterforsket den.

– Dette gjøres ofte for at de siktede ikke skal tilpasse forklaringen til bevisene, sier Peter Sekulic, som er advokat til en av de siktede.

Økokrim vil overfor Aftenposten hverken bekrefte eller avkrefte at de har klausulert dokumentene, da dette er å gå inn i detaljene rundt saksbehandlingen.

Kan bli frigitt i august

Sekulic sier at det er vanlig å holde dokumenter tilbake i saker hvor bevissituasjonen er uoversiktlig.

– Dette er ikke den største saken, men den er kompleks, sier Sekulic.

De siktedes advokater regner med at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige for de siktede etter de har lest gjennom referater fra avhørene i forrige uke, samt signert på at det stemmer.

Geir Lippestad, som er ordførerens advokat, har valgt å motta etterforskningsdokumentene selv om han da har taushetsplikt om hva de inneholder.

Han får ikke dele innholdet med sin klient eller kommentere innholdet offentlig.

– Dette legger en veldig begrensning på hva vi kan uttale oss om, sier Lippestad.

Advokatene vet ikke når de får tilgang til dokumentene på ordinært vis, men Sekulic tror de kan bli tilgjengelige i august.

– På grunn av ferieavvikling kan det bli august før vi får tilgang til dokumentene, sier han.

Ut over at saken skal dreie seg om et større utbyggingsprosjekt i Nittedal kommune, er lite rundt den foreløpig offentlig kjent.

Les også

BAKGRUNN: Siktede i korrupsjonssaken i Nittedal er venner av ordføreren, ifølge forsvarer

Vil ikke offentliggjøre varselet

Økokrim ble involvert i saken etter at et varsel kom inn til Nittedal kommune i fjor høst.

Kommunen sendte varselet videre til Romerike revisjon IKS. Det er et offentlig revisjonsselskap som eies i fellesskap av kommunene på Romerike. Det interkommunale selskapet sendte det deretter videre til politiet.

Varselet kom inn i september i fjor. Kommunen ønsker ikke å gi ut varselet og begrunner det med at informasjonen i det er taushetsbelagt.

Kommuneadvokat Bjørn Stokvold i Nittedal forteller at varselet ble gitt som en betroelse til ham, i forståelse om at vedkommende som ga det, ikke ville bli identifisert.

«Innsyn i varselet vil kunne røpe hvem vedkommende er, og det vil kunne føre til en stor belastning», skriver Stokvold i en e-post til Aftenposten.

Videre skriver han at offentliggjøring av innholdet i varselet vil kunne føre til at andre i fremtiden kan vegre seg for å varsle.

Kommunestyret orientert

Selv om saken omhandler ordføreren, som er folkevalgt, gikk det lang tid før lokalpolitikerne i kommunen ble informert.

Ifølge et brev sendt til de ansatte i kommunen i forrige uke ble kommunestyrets formannskap orientert så sent som 19. juni i år.

Varaordfører Inge Solli, som for tiden fungerer som ordfører, fikk først kjennskap i mai – tre måneder etter at han overtok, har han fortalt Aftenposten.

Les mer om

 1. Økokrim
 2. Nittedal
 3. Hilde Thorkildsen
 4. Korrupsjon
 5. Geir Lippestad