Fryktet aksjoner fra høyreekstreme

Vestlige sikkerhetstjenester har lenge hatt et våkent øye på fremmedfiendtlige, islamhatende og høyreekstreme miljøer, av frykt for aksjoner som det Norge nå har opplevd.

ARKIVFOTO: SCANPIX

Politiet i mange land har vært bekymret for den potensielt eksplosive miksen av økonomiske nedgangstider, økt fremmedfiendtlighet og et sterkt islamhat.

Politiorganisasjonen Europol slo tidligere i år fast at høyreekstremistene fortsatt utgjør en trussel, selv om det ikke ble registrert høyreekstremistisk motiverte terrorhandlinger i fjor.

Disse miljøene vier seg først og fremst til spredning av innvandrings— og islamfiendtlig hatpropaganda på internett, konstaterer de i sin årsrapport.

Økt innvandring fra Nord-Afrika kan imidlertid føre til at «høyreorientert ekstremisme og terrorisme igjen kan vinne fram», advarte Europol.

– Ønsker å revitalisere

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Norge advarte også mot faren for høyreekstremistisk motivert vold i sin åpne trusselvurdering i februar i år.

– Det var noe økt aktivitet i de høyreekstreme miljøene i 2010, og denne aktiviteten vil trolig fortsette i 2011. Et høyere aktivitetsnivå blant enkelte islamfiendtlige grupper kan føre til økt polarisering og uro, spesielt i og rundt markeringer og demonstrasjoner, het det i denne.

– Flere aktører ønsker å revitalisere det høyreekstreme miljøet. Mangelen på sterke lederskikkelser begrenser imidlertid veksten av miljøet, konstaterte PST.

– Det er indikasjoner på kontakt mellom norske høyreekstremister og organiserte kriminelle miljøer. Dette kan gi det høyreekstreme miljøet lettere tilgang på våpen og dermed øke voldspotensialet, het det videre.

– Norske høyreekstremister har kontakt med svenske høyreekstremister, men også med andre høyreekstreme miljøer i Europa. Det er også kontakt mellom norske og russiske høyreekstremister advarte PST.

Vilje til vold

Den svenske sikkerhetstjenesten Säpo har også fulgt nøye med på de høyreekstreme miljøene, og oppgir på sin nettside at flere enkeltpersoner og grupper i miljøet viser vilje til bruk av vold for å oppnå sine politiske mål.

Lederen for den britiske sikkerhetstjenesten MI5, Jonathan Evans, trakk også fram trusselen fra høyreekstreme miljøer i en tale i september 2010 og nevnte særlig hvor stor skade enkeltpersoner med slike holdninger kan forårsake.

– Man kan komme langt med besluttsomhet, og selv amatører kan forårsake store ødeleggelser, sa Evans.

Han trakk fram nynazisten David Copelands angrep mot homofile og innvandrere i 1999 som et slående eksempler på hva enkeltpersoner kan utrette.

Tre mennesker ble drept og mange ble såret da Copeland plasserte en spikerbombe på en homsebar i London, og han angrep også en muslimsk bydel i Øst-London og et marked sør i London.