Norge

– Voldsmenn vil alltid skaffe våpen

Lederen i utvalget som skal gjennomgå dagens våpenlov, Ingrid Røstad Fløtten, tror ikke en lovendring vil kunne forhindre voldsmenn fra å skaffe seg skytevåpen.

Vår samleside: Alt om terrorangrepene

Justisminister Knut Storberget (Ap) har bedt om at dagens våpenlov skal gjennomgås. Våpnene Breivik brukte på Utøya, skaffet han seg på lovlig vis. Dette arbeidet skal ende med innstilling til Justisdepartementet, der det enten skal fremmes forslag til en ny våpenlov, eventuelt foreslås endringer i den eksisterende loven.

Politidirektør Øystein Mæland sier han ønsker en innskjerping av reglene for halvautomatiske våpen. Rifletypen Breivik brukte, er tillatt å bruke til jakt og konkurranseskyting i Norge, men ikke i Sverige.

Leder i våpenlovutvalget, Ingrid Røstad Fløtten, sier til NRK at halvautomatiske våpen er et tema for utvalget, men vil ikke på det nåværende tidspunkt si om hun mener det bør bli vanskeligere å få bæretillatelse for våpen av typen Behring Breivik brukte.

– Halvautomatiske våpen er et tema, men det er kryssende interesser hele veien. Vi har hatt andre ekstreme hendelser tidligere, blant annet i Finland, men et lovverk kan ikke ta høyde for alle ekstreme hendelser, sier Fløtten.

Espen Farstad i Norges jeger— og fiskeforbund mener at jakt i Norge ikke ville blitt «lagt død» om man ikke kunne brukt halvautomatiske våpen.

– Men noen jegere mener det kan være bedre med en halvautomatisk rifle, for å kunne ta et raskere oppfølgingsskudd, sier Farstad til NRK.

Våpenlovutvalgets innstilling skal være klar innen 1. desember 2011.

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  "Bomskudd å forby dette"

 2. NORGE
  Publisert:

  22. juli-kommisjonen ville forby halvautomatiske våpen. Fem år etter terroren er lite skjedd

 3. NORGE
  Publisert:

  Nå er det over 1,3 millioner private skytevåpen i Norge. To distrikter troner klart øverst på våpenstatistikken

 4. NORGE
  Publisert:

  40 halvautomatiske rifler vil bli ulovlige, mener Politidirektoratet: – Et fåtall vil oppfylle kravene.

 5. NORGE
  Publisert:

  Vil vurdere våpenloven etter det store våpenbeslaget

 6. NORGE
  Publisert:

  Variant av våpenet som ble brukt til å drepe 50 mennesker i Orlando er lovlig å kjøpe i Norge