Snart må bussjåføreren skatte av frikortet sitt

Fra nyttår mister landets bussjåfører retten til å reise gratis i eget fylke. Frikortet sjåførene får til seg selv og familien blir da skattepliktig.

Fra nyttår mister landets bussjåfører retten til skattefritt frikort fra arbeidsgiveren. Dette reagerer sjåførene på.

Etter å ha utsatt skattleggingen to ganger vil landets bussjåfører fra 1. januar 2020 bli skattlagt for fordelen de har med å få frikort til seg selv og familien i eget fylke.

Konsekvensen vil for mange være at de ikke lenger vil ta imot frikortet arbeidsgiveren tilbyr dem.

– I realiteten kommer mange sjåfører til å si fra seg frikortet. Bussjåførene mister altså en viktig fordel uten at det gir penger i statsbudsjettet, sier leder Per Ole Melgård i Fellesforbundets bransjeråd til Klassekampen.

I Møre og Romsdal er frikortet verdt 78.000 kroner for en familie med to barn. Fra nyttår må sjåførene skatte 21.840 kroner hvis de skatter 28 prosent. Ifølge Møre og Romsdal Transportarbeiderforening blir dette for dyrt for mange ansatte, som varsler oppgjør om skattleggingen ved neste lønnsoppgjør.

– Jeg har hørt fra flere at de heller sier fra seg kortet og kjøper en billig bil. Frikortet har ligget i tariffavtalen i årevis. Staten svekker lønnsvilkårene for bussjåførene, sier Jack Narve Sæther i foreningen.