Norge

Helseminister Bent Høie: Utdanning hjelper mot mange sykdommer

Helseminister Bent Høie (H) mener at å fullføre videregående skole er den beste vaksinen for god helse. – Det hjelper mot fedme, diabetes, kreft og psykisk uhelse, sier han.

– Vår blå resept går til roten av årsakene til sosial ulikhet i helse, mens den røde medisinen fra Ap kun er symptombehandling, hevder Bent Høie, nestleder i Høyre og helseminister.
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

– De med lang utdanning røyker mindre, er mer fysisk aktive og har et bedre kosthold, sier helseminister Bent Høie.

Helseministeren viser til forskning som dokumenterer at utdanning og helse henger sammen, og han mener at Høyres skolepolitikk er det viktigste enkelttiltaket for å redusere sosial ulikhet i helse.

Aps nestleder Hadia Tajik reagerer på Høies uttalelser.

– Banalt, sier hun og mener helseministeren ikke har satt seg inn i virkeligheten.

– Det er viktig fullføre videregående utdanning, men det er mange grunner til at mange ikke klarer det. Det er de grunnene han må ta tak i, sier Tajik.

Viktig å bestå videregående

Frafallet på videregående skole blant elever som har foreldre uten utdanning utover grunnskolen, varierer fra vel 30 til rundt 45 prosent i fylkene. Landsgjennomsnittet for disse er rundt 40 prosent.

Statsminister Erna Solberg presenterte i starten av valgkampen en tiltakspakke og lovet at 5000 flere elever enn i dag skal klare å bestå videregående skole årlig innen 2025. Hun mener arbeidet med dette må begynne allerede i barneskolen.

Les også

DEBATT: «Kan gratis skolemat utjevne sosiale helseforskjeller?»

Bent Høie mener dette tiltaket er det viktigste for å redusere ulikhetene i helse.

– Frafall i videregående opplæring øker risikoen for uføretrygd, dårligere levekår og helse, sier Høie.

– Hvorfor mener du det er så tett sammenheng mellom utdanning og helse?

– For det første øker utdanning sannsynligheten for at man kommer i arbeid, og dermed får bedre økonomi. For det andre bidrar utdanning i seg selv til livsmestring, som vi igjen vet fører til god helse.

Høie viser blant annet til Folkehelseinstituttets studier som viser en sammenheng mellom frafall i skolen og psykiske helseproblemer, slik som problematisk rusmiddelbruk, angst og depresjon, samt ulike adferdsforstyrrelser.

– Mener du at de som hopper av videregående utdanning kan takke seg selv for dårlig helse senere?

– Nei. Definitivt ikke. Derfor kommer vi med 50 tiltak fra tidlig barndom til videregående utnning for at kommune og fylkeskommunene og staten, som har ansvar for utdanning, skal sørge for at flere klarer å fullføre.

Les også

LES OGSÅ: Ny spørreundersøkelse: Nordmenn tror ikke det er forskjell på fattig og rik i helsevesenet

Stor forskjell i levealder

Høie sier videre at å redusere sosiale ulikheter i helse er et av de sentrale målene for folkehelsepolitikken.

– Det er bekymringsfullt at forventet levealder er 5–6 år høyere blant personer med lang utdanning sammenlignet med personer med lav utdanning, sier Høie.

Han trekker frem at sosiale helseforskjellene gjelder for nesten alle sykdommer, skader og plager, og at personer med kort utdanning har høyere dødelighet av kreft og høyere risiko for å dø etter hjerteinfarkt.

Les også

LES OGSÅ: Leger blir fortvilet når de må si nei til medisiner som kan hjelpe

Trekker frem familieøkonomi i stedet

Hadia Tajik mener gratis skolemat og gratis skolefritidsordning også er en resept mot ulikhet.– I dag må noen barn stå i porten og se på vennene som har plass på skolefritidsordningen få gå inn.

Hadia Tajik mener mye annet er viktigere for å redusere ulikhetene. Aps resept er: Felles velferd, omfordelende skatter, og arbeid - også til foreldrene.

– Det er belastende å vokse opp i lavinntektshusholdninger, også for barn, som oftere opplever stress og uro. Konstante bekymringer for økonomi påvirker naturlig nok de voksnes mulighet til å være der for barna. Vi vet at mange av disse ungene faller ut av videregående.

Tajik mener det derfor er viktig å få flere i arbeid.

– Vi ikke gjennomføring av videregående skole føre til at flere får jobb og at inntekten dermed blir høyere?

– Jo, men vi må tenke bredere for å lykkes. Vi vet at det er frafall i skolen. Høyre har ikke fått redusert dette frafalle merkbart på seks år.

Resultatet av den blå resepten er fallitt, hevder Tajik.

Hun mener også at det er forskjell på hvilke ungdom som får hjelp av helsevesenet og de som ikke får det.

– Felles velferd gjør at alle som trenger det kan få hjelp, ikke bare de som har penger og ressurser til å lete frem den behandlingen de trenger, som for eksempel psykolog, sier hun.

Les mer om

  1. Arbeidsmarkedet
  2. Arbeidsliv
  3. Bent Høie
  4. Skolepolitikk
  5. Helse