Lippestad etter ny kriselov: – En god dag for demokratiet og alle som bor i Norge

Kritikere er uenige om ny kriselov. Hans Petter Graver og Geir Lippestad er fornøyd. Professor Mads Andenæs mener fortsatt den er unødvendig.

Geir Lippestad var svært kritisk til regjeringens kriselov. Nå er han langt mer positiv.

Lørdag ferdigstilte Stortinget et nytt utkast til kriselov. Her har partiene strammet inn på endel av punktene fra regjeringens opprinnelige forslag. Det første forslaget fikk krass kritikk fra flere jusprofessorer.

Hans Petter Graver, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, mente loven ville gi regjeringen for mye makt.

– Loven åpner for å gjøre ting som vi i dag ikke kan forestille oss, sa han torsdag.

Siden har han vært rådgiver for koronakomiteen i arbeidet med den nye loven. Nå mener han den er langt bedre.

– Er du komfortabel med den nå?

– Jeg er i alle fall mye mindre ukomfortabel. Jeg tror ikke noen burde være komfortable med dette, for det er en ekstraordinær situasjon. Loven er fortsatt en potensiell svekkelse av rettsstaten. Men den er et mye mindre inngrep, sier Graver.

Les også

Stortinget enig om ny kriselov etter kraftige innstramminger – skal bare vare i en måned

Hans Petter Graver er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

– En god dag

Graver mener fortsatt kriseloven er et dramatisk skritt å ta. Men han mener Stortinget har anerkjent dette i større grad enn regjeringen gjorde i sitt forslag.

Han får støtte av advokat Geir Lippestad, som kalte regjeringens forslag «galskap». Han var kritisk til at loven svekket rettssikkerheten til befolkningen. Nå mener han at loven er kraftig forbedret.

– Begrensningen fra seks måneder til én måned varighet er særlig viktig. Videre er det bra at man sier så tydelig at dette ikke er en fullmakt som setter Grunnloven eller menneskerettighetene til side, sier Lippestad.

Han får meldinger om at kommuner ønsker å bruke regjeringens kriselov som modell for sine egne kriselover. Nå har de et bedre eksempel å gå ut ifra, legger han til.

– Oppsummert er dette en god dag for regjeringen, Stortinget, demokratiet og for alle som bor i Norge.

– Fortsatt en dårlig lov

– Slik jeg ser det, er dette fortsatt en dårlig lov, fordi den ikke er nødvendig, sier Mads Andenæs, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Jusprofessor Mads Andenæs.

Han mener hjemlene regjeringen trenger, allerede er på plass, for eksempel i smittevernloven.

– Kriseloven er til for å vise handlekraft. Vi har ingen grunn til å ta sjanser med rettsstaten av den grunn.

Andenæs mener at stortingsbehandlingen ikke har vist hvordan kriseloven kan komme til å brukes. Det er dermed risiko for at den gir regjeringen mulighet til å bruke loven på inngrep som ikke er nødvendige, mener han.

– Jeg tror ikke at noen har fremlagt dette i den hensikt at de skal misbruke loven. Poenget er at dette er gjort for å vise handlekraft. Sånn sett er dette en avsporing. Det tar tiden fra det som er viktig.

Uenige om lovens nødvendighet

Hans Petter Graver peker på at det ikke foreligger noen gjennomgang av om man har hjemler nok i loven i dag til å takle krisen.

– Jeg tror nok det stemmer at lovhjemlene man har i dag, ikke er tilstrekkelig for alle tiltak som må til. Men det er ikke dermed sagt at man må gå utenom Stortinget. Det tar loven nå høyde for.

Graver peker på flere begrensninger i den nye kriseloven han synes er bra. Regjeringen kan bare anvende loven når det ikke er mulig med en stortingsbehandling. Det er lagt inn en terskel for at sentrale samfunnsfunksjoner må være truet.

En annen forskjell er at Stortinget kan stoppe forskrifter med én tredjedels stemmer, uten å være til stede.

– Det betyr egentlig at de kan sitte hjemme i isolasjon og sende en e-post om at man er uenig. Det er en veldig stor forskjell.

Det er også skrevet eksplisitt at domstolen skal kunne overprøve regjeringens forskrifter. Domstolen har dermed rett og plikt til å prøve om tiltakene var nødvendig, dersom noen anlegger sak.