Liten økning i sykefraværet i Norge

Sykefraværet i Norge i fjerde kvartal i 2019 var på 6 prosent, en svak økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med kvartalet før.

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
  • NTB-Isabel Bech

Det viser sesong- og influensajusterte tall fra Nav.

Det sesongjusterte legemeldte sykefraværet i fjerde kvartal var på 5,1 prosent, en økning på 1,8 prosent sammenlignet med tredje kvartal. Det egenmeldte sykefraværet er uendret på 0,9 prosent.

Det totale sykefraværet økte mer for menn (2,3 prosent) enn for kvinner (1,2 prosent).

Kan øke på grunn av korona

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng sier at endringene i sykefraværet foreløpig er små, men dette kan endre seg fremover på grunn av koronasituasjonen.

– Dette var før koronaviruset ble registrert i Norge, så vi vil muligens se større endringer neste kvartal, sier hun.

Fortsatt høyere fravær blant kvinner

Det legemeldte sykefraværet var på 5,3 prosent i fjerde kvartal 2019. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er det en økning på 3,3 prosent. Tallene er ikke sesongjusterte.

Også her økte sykefraværet blant menn mest. Økningen for menn var på 3,9 prosent og 2,9 prosent for kvinner.

Kvinner har imidlertid fremdeles et vesentlig høyere sykefravær enn menn. I fjerde kvartal 2019 var sykefraværet 6,9 prosent for kvinner og 4 prosent for menn.

Størst økning i Agder

Det legemeldte sykefraværet økte i alle fylker unntatt Østfold, hvor det var stabilt.

Aust-Agder hadde den største økningen (8,1 prosent). Deretter fulgte Vest-Agder (7,5 prosent) og Troms (6 prosent).

Lavest sykefravær i fjerde kvartal var i Oslo (4,4), mens Nordland (6,2) hadde det høyeste fraværet.

Les også

Direktestudio: Koronaviruset