Christian Radich ligger i karantene i Bunnefjorden

Med mange ungdommer og et mannskap på drøyt 20 ligger skoleskipet Christian Radich i karantene i Bunnefjorden. Skipet kom fra: La Coruna!

Her ligger Christian Radich i karantene i Bunnefjorden.

Det var øyenvitner som gjorde Aftenposten oppmerksom på at den kjente seilskuten Christian Radich nå ligger mellom Ingierstrand og Malmøya utenfor Oslo. Det har et gult flagg i masten, noe som signaliserer karantene.

Gult flagg signaliserer sykdom om bord, ev. karantene.

Direktør i stiftelsen som driver skipet, Vidar Pederstad, bekrefter at skipet ligger i karantene. Om bord er besetning, skoleungdommer og noen frivillige, tilsammen rundt 70 personer.

– Skipet kommer fra La Coruna i Spania. Det har seilt fra Las Palmas via Madeira og Azorene. Planen var å sette av ungdommer om bord, og som er en del av Windjammer-prosjektet (se faktasak), utenfor Amsterdam, sier Pederstad til Aftenposten.

– Dette skulle skjedd i dag (tirsdag 17, red. man.) Vi skulle tatt om bord nederlandske ungdommer. I stedet besluttet vi å ikke gå til land, og utnytte at vi allerede var i «karantene». Fredag klokken 14 vil karantenekravet for dem om bord være oppfylt, sier Pederstad.

– Da kan vi legge til kai i Oslo, sier han.

Om bord på skipet er det nå 42 ungdommer i alderen 16–25 år. I tillegg kommer rundt ti frivillige og en besetning på 20, opplyser Pederstad.

Flere har stilt spørsmål om flaggbruk

Bruker Christian Radich riktig flagg i den situasjonen skipet er i? Lesere har henvendt seg til Aftenposten om dette.

Her er svaret fra kapteinen på Radich:

Det finnes det et utall av kombinasjoner avhengig av hvilken situasjon man er i og hva det kommuniseres om, så her er det grobunn for mange meninger i kommentarfeltet.

Flagg «L» benyttes gjerne i kombinasjon med andre signalflagg for andre spesifikke meldinger. Men, står «L» alene er betydningen: «Du må stanse ditt fartøy umiddelbart».

På samme måte som «Q» alene betyr «Det er ikke konstatert smittefare og fartøyet ber om å få lege ombord som kan gi karantenelisens for samkvem med land.