Norge

Høyre-politiker i Oslo kritiserer regjeringens «harde politilinje» mot ungdomskriminalitet

– Det nytter ikke bare med den harde politilinjen for å få ned ungdomskriminaliteten, sier Høyre-politiker i Oslo, James Stove Lorentzen.

James Stove Lorentzen, bystyrerepresentant for Oslo Høyre, sier det må mer til enn å satse på politi og straffereaksjoner for å få ned ungdomskriminaliteten.
  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

Nylig fikk Frp gjennomslag for å styrke Oslo-politiet med 25 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Mål: å bekjempe ungdomskriminaliteten.

– Vi løser ikke problemene bare ved å styrke politiet. Vi må tenke nytt for å nå frem, sier James Stove Lorentzen, fraksjonsleder for Høyre i Helse- og sosialutvalget i Oslo kommune.

Han er ikke fornøyd med at regjeringen bare satte av midler til å styrke politiet og mener at det allerede har vært satset mye på ekstramidler til politiet.

– Og det er bra. Men vi må også satse på sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner som jobber tett inn i miljøene. Politiet klarer ikke å løse de underliggende problemene. Unge som ønsker seg ut av gjenger og innflytelsen fra kriminelle, trenger hjelp, og de kontakter hverken politi, Nav eller barnevern, påpeker han.

Les også

Frp inspireres av danske «gettolover» – helt uten å sette spørsmålstegn | Stein Lillevolden

Lorentzen skulle ønske at regjeringen hadde gitt noe av midlene til Forandringshuset og Røde Kors som jobber aktivt inn i ungdomsmiljøene for å redusere vold og kriminalitet.

– Høyre legger inn 1 million i revidert budsjett og vil komme tilbake med forslag til en total pakke med staten og Bærum i 2021, sier Lorentzen. Bystyret skal vedta revidert budsjett onsdag.

Les også

Ekskriminelle reagerer på manglende vilje til å styrke ungdomsfengslene: – Langt fra godt nok

Avhopper-program for kriminelle

Forandringshuset i Oslo ønsker å bygge opp et avhopper-program for kriminelle som vil komme ut av miljøet, og for folk som vil ut av radikaliserte, religiøse miljøer.

– I Norge har vi ingen avhopper-program, men i Sverige har vår søsterorganisasjonen Fryshuset drevet slike programmer i 20 år. Det er denne modellen vi ønsker bruke, sier Øivind Mehl Landmark, virksomhetsleder i KFUK-KFUM Forandringshuset.

– De jobber tett sammen med det offentlige hjelpeapparatet, og det er avgjørende for å lykkes. Troverdige rollemodeller, gjerne eks-kriminelle, arbeider sammen med fagpersoner. Det er ingen lettvint prosess: Programmet varer halvannet år, med ytterligere to års oppfølging for å hindre tilbakefall. Men resultatene de har, er svært bra.

Forandringshuset har bedt om tre millioner over revidert statsbudsjett og en million hver fra Oslo og Bærum kommuner til et oppstartsprosjekt.

– Vi fikk ikke noe over statsbudsjettet, alle de 25 millionene gikk til politiet. De gjør viktig forebyggende arbeid, men det trengs mer i tillegg, sier han.

– For lenge på «sosionomsporet»

Per-Willy Amundsen, justispolitisk talsperson for Frp, mener politiet trenger enda bedre forutsetninger for å bekjempe ungdoms- og gjengkriminalitet.

– Vi har lenge benyttet «sosionomsporet» og alternative tiltak uten at det fungerer. Vi mener at tydelige tiltak og straffereaksjoner, som å senker terskelen for bruk av fengsling for kriminelle under 18 år, må til. Derfor lanserte nylig vår ti punkts-liste i et dok. 8 -forslag i Stortinget som skal behandles til høsten, sier han.

Les også

Ungdom tvangsplassert på akuttinstitusjon i flere uker: – Uakseptabelt, mener professor i barnerett

Christian René Wold og Mikael N. Ali mener Fryshuset-modellen i Sverige har mye for seg for å få unge kriminelle til «å hoppe av» fra miljøet.

Forandringshuset har fått tidligere kriminelle, blant andre Mikael N. Ali og Christian René Wold, med på laget. De jobber med unge lovbrytere i dag.

– Noen politikere burde ta seg en tur på gaten. De færreste begår disse kriminelle handlingene fordi de vil det, sier Christian René Wold.

– For mange blir det en sirkel de ikke kommer ut av. De faller tilbake til gamle vaner og treffer kamerater som muligens driver med den samme kriminelle virksomheten som før. Ikke minst vil et avhopperprogram være nyttig i ventetiden mellom dom og straffereaksjon, som ofte er et vakuum, sier han.

Les mer om

  1. Ungdomskriminalitet
  2. Revidert nasjonalbudsjett
  3. Oslo kommune
  4. Politiet