Politiets Fellesforbund vil ha granskning av Jensen-saken

Uansett om Eirik Jensen blir funnet skyldig eller ikke, mener Politiets Fellesforbund at saken mot den tidligere polititoppen må granskes.

Eirik Jensen forlater retten etter at fagdommerne i Borgarting lagmannsrett satt til side juryens kjennelse i Jensen-saken i januar 2019.

Fredag kommer det endelige svaret på om den tidligere høyt betrodde politimannen blir kjent skylding av Borgarting lagmannsrett i grov korrupsjon og medvirking til innførsel av 13,9 tonn hasj.

– Vi mener det bør være en ekstern gransking uansett. Det har vært en stor sak med mye publisitet, det har vært referert veldig mye til det som har skjedd i rettssalen, og jeg tror publikum sitter igjen med mange spørsmål uansett utfall, sier leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund til NRK.

Han påpeker at politiet er helt avhengige av publikums tillit og mener at granskingen også må berøre flere enn bare Oslo-politiet, hvor Jensen jobbet.

– Stikkordet er publikums tillit til at politiet snur hver stein, og ikke driver med noe annet enn å være åpne og ærlige og fremoverrettede i forhold til sitt arbeid, sier Bolstad.

Justisdepartementet har tidligere gått inn for en gjennomgang av politiet i lys av saken, men har senere satt dette på vent og varslet en ny vurdering etter at det er kommet en rettskraftig dom.