Norge

Havarikommisjon kritiserer sikkerhetsbrudd etter at 15-åring omkom i strømulykke

Statens havarikommisjon for transport retter kritikk om mangler ved inngjerding, skilting og sikkerhetsvurdinger etter ulykken ved Filipstad der en 15-åring døde og to ble skadet.

Det var et hull i dette gjerdet de tre ungdommene tok seg gjennom. Gjerdet var dessuten for lavt i forhold til sikkerhetsforskriften og heller ikke merket med «Adgang forbudt».
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

Ulykken skjedde 24. februar 2019 da de tre ungdommene hadde tatt seg inn på Filipstad driftsbanegård, like ved Ruseløkka fritidsklubb.

Da de klatret opp på et hensatt togsett, ble alle tre utsatt for strøm fra kjøreledningen. En 15-årig gutt døde, mens en 15 år gammel gutt og en 16 år gammel jente ble alvorlig skadet.

Den ene av de to ungdommene som falt på bakken, klarte ifølge rapporten å gå ut av togtunnelen på stedet og tilkalle hjelp etter det som hadde skjedd. Vedkommende løp deretter tilbake til ulykkesstedet for å hjelpe sine venner.

Gjerdet hadde hull og var for lavt

Ungdommene hadde forut for ulykken tatt seg gjennom et hull i et gjerde som ikke var i henhold til sikkerhetsforskriften: Det skulle være 180 cm, men var på det laveste kun 106 cm.

Det var i området ved Ruseløkka fritidsklubb ulykken skjedde.

I tillegg manglet denne delen av gjerdet korrekt skilting med «Adgang forbudt».

  • Les også: To gutter og en jente i tunnelulykken – en av guttene omkom

Ifølge rapporten bestemte de tre seg for å klatre opp på et hensatt togsett fra Norske Tog etter å ha utforsket området en stund. Oppe på taket beveget de seg slik at de kom i berøring med kontaktledningsanlegget og fikk strømgjennomgang. I det kraftige strømstøtet som fulgte ble den omkomne liggende på taket, mens de to andre ble kastet ned på bakken.

«Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF å gjennomgå og sikre korrekt områdesikring for driftsbanegårder», heter det i en anbefaling fra kommisjonen.

Et av hullene som ble funnet i gjerdet mot togsporet lå helt opp mot tunnelinngangen. Etter ulykken ble dette hullet tett igjen.

Ber om å vurdere strengere inspeksjon

Ifølge havarikommisjonens rapport var togsettet som sto parkert på området vurdert som ikke klatrevennlig, og dermed ikke omfattet av Bane NORs krav om jevnlig inspeksjon.

«Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF sammen med materielleierne å risikovurdere materielltypenes klatrevennlighet med tanke på hensetting og behov for inspeksjon», heter det i sikkerhetstilrådingen fra havarikommisjonen.

Har satt i gang flere sikkerhetstiltak

– Havarikommisjonens rapport er viktig og vi tar den til etterretning. Vi vil gå grundig gjennom den, og se på alle aspektene rundt den alvorlige og tragiske ulykken. Det vi allerede ser, er at mange av funnene samsvarer med det vi selv fant i våre undersøkelser, og som vi offentliggjorde i mai 2019, sier områdedirektør Lars Berge i Bane NOR.

Han opplyser at Bane NOR allerede har satt i gang en rekke tiltak siden ulykken skjedde.

Aftenpostens måling viser at gjerdet som nå er på plass mellom jernbaneområdet og fritidsklubben er ca. 2,2 meter høyt.

– Vi jobber videre med tiltak i Oslo, men også nasjonalt. Vedlikehold av gjerder og skilting er en stor del av den jobben, slik at de som beveger seg i nærheten av slike områder skal forstå farene de kan befinne seg i. Samtidig er vi ute på skoler for å komme i dialog med barn og unge, for å informere og forsøke å opplyse dem, for å unngå at slikt som dette skal skje igjen, legger han til.

På stedet der ungdommene tok seg inn over togsporet, er det nå satt opp et gjerde på ca 220 centimeter.

Les mer om

  1. Ulykker
  2. Statens jernbanetilsyn
  3. Filipstad
  4. Bane NOR